Siirry sisältöön

Viedään teollisuusinfrastruktuuri seuraavalle tasolle – yhteinen matka tapahtuu neljän vaiheen kautta

16 Heinäkuuta, 2020
  • InfraTalks – näkökulmia infrastruktuuriin

Globaalit lait, säädökset ja ilmastosuunnitelmat kannustavat yrityksiä harkitsemaan uusia, tehokkaampia teollisuuden energiaratkaisuja. Uuden infrastruktuurin investointikustannukset pitkillä takaisinmaksuajoilla eivät välttämättä ole houkutteleva tapa käyttää taloudellisia resursseja. Samanaikaisesti toimintamallin rakentaminen energia-, materiaali- ja datainfrastruktuurin suunnitteluun, toteuttamiseen ja ylläpitämiseen ei ole ydinosaamista useimmille yrityksille. Voisiko ratkaisuna olla yhteistyö?

Työskennellään ja opitaan yhdessä

Älykäs toimintamalli on välttämätön, kun energiasta tehdään kilpailuetua ja rakennetaan tulevaisuuden kestävää infrastruktuuria. Toimintamallin ulkoistaminen on vaihtoehto yrityksille, joille uuden infran perustaminen ja hyödyntäminen on ydinosaamisen ulkopuolella. Osaavan kumppanin avulla yritykset voivat saavuttaa merkittäviä säästöjä riskien ennakoinnissa, resursoinnissa ja jakamisessa, näin maksimoiden lopulliset hyödyt. Kun kumppani auttaa yrityksiä myös älykkäissä investoinneissa ja kiertotalouden luomisessa, hyötyjä saavutetaan entistä enemmän.

Olemme havainneet, että yhteinen toimintamalli on paras tapa suunnitella teollisuuden infrastruktuuria energia-, materiaali- ja tietovirroille. Näin investoinnit suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti ajoissa, ja samalla varmistetaan, että hyödyt perustuvat asiakkaan tarpeisiin.

Neljä vaihetta

Toimintamallin tulisi tukea päätöksentekoa ja tarjota selkeät virstanpylväät etenemiselle. Kutsumme Nevelillä yhteistyömalliamme nimellä ”voyage”, koska se on selvästi viitoitettu matka, jossa vaiheet on määritelty ja ne luodaan yhdessä asiakkaan kanssa.

  1. Exploring. Matka alkaa tavoitteiden ja odotusten asettamisella. Käytännössä tämä tarkoittaa mahdollisten skenaarioiden ja yhteistyövaiheiden luomista. Yhteisten tavoitteiden päättäminen vaatii prosessien, datan, kapasiteetin ja oletusten analysointia sekä laskentamallin rakentamista vaihtoehtojen vertailemiseksi.
  2. Navigating. Tärkeä vaihe prosessissa on ratkaisun tunnistaminen tai esisuunnittelu, joka sopii asetettuihin tavoitteisiin ja määrittelee päätöksentekoon liittyvän yhteistyömallin.
  3. Steering. Tässä vaiheessa toteutamme projektin yhteisen suunnitelman mukaisesti.
  4. Transforming. Uusi toimintatapa on määritelty toimitus- ja toimintamallin ohella. Luotu arvo on nyt huipussaan, perustuen yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin.

Me Nevelillä näemme, että tämä räätälöity prosessi ottaa huomioon asiakkaan vision ja antaa selkeän ja läpinäkyvän toimintasuunnitelman siitä, miten se saavutetaan. Prosessi sisältää yksityiskohtaiset tavoitteet, joita priorisoidaan, tavoitellaan ja mitataan matkan varrella. Useimmissa tapauksissa asiakas saavuttaa positiivisen kassavirran ja parannuksen valituissa KPI-mittareissa ensimmäisestä päivästä lähtien, mutta Nevelin asiantuntijoiden laaja tuki on saatavilla koko sijoituksen elinkaaren ajan.

Andrej Solovian

Industrial business

Finland

+358 44 5959043