Skip to content

En koldioxidneutral livsmedelsindustri

Resurseffektivitet och optimerad nytta med hjälp av ett gemensamt skapande.

Livsmedelsföretagens kärnkompetens är att producera hälsosam, ofarlig och välsmakande mat genom att testa nya ingredienser och utveckla innovativa produkter. Utmaningen kan vara att uppnå resurseffektivitet i praktiken, med syfte att nå koldioxidneutralitet. Genom vår process för gemensamt skapande är det möjligt att bygga en framtidssäker infrastruktur som optimerar energi-, material- och vattenanvändning. Tillsammans med oss blir övergången till koldioxidneutralitet och energieffektivitet verklighet.

Är du redo för en infrastruktur där energi, sidoströmmar och materialflöden är optimerade och drift- och underhållsbehovet är tillgodosett? Låt oss bygga det åt dig.

De flesta industriföretag har inte kärnkompetens för att bygga en arbetsmodell för planering, implementering och drift av den infrastruktur som krävs för energi-, material- och informationsflöden. På liknande sätt är kapitalkostnaden för ny infrastruktur, med sina traditionellt sett långa återbetalningstider, inte en särskilt attraktiv användning av ekonomiska resurser för de flesta. Lär dig mer om vår smarta arbetsmodell för att ta industriell infrastruktur till nästa nivå. Vi kallar det för resan.

Läs mer om resan med gemensamt skapande (engelska)

En smart arbetsmodell är det som behövs för att skapa en konkurrensfördel och ta infrastrukturen till nästa nivå.

Låt oss hjälpa till!

Kontakta oss för att få veta hur Nevel kan hjälpa dig på resan mot en koldioxidneutral och resurseffektiv infrastruktur för livsmedelsproduktion.

Stefan Johnsson

Industrial business and Investments

+46 730 742 464

André Svensson

Industrial business

Sweden

+46 738 21 33 38

Fredrik Bjöörn, Nevel

Fredrik Bjöörn

Industrial business

Sweden

+46 70 248 36 43