Skip to content

Finavia

En flygplats är en mångfasetterad helhet där allting måste löpa enligt planerna hela tiden. Finavia har utallokerat värmeenergiförsörjningen för nio flygplatser och ansvaret för densamma till Neovas moderbolag Vapo. Nu har vi betydligt färre bekymmer. Vi är nöjda med den här lösningen, säger Jukka Lakka från Finavia.

– Vi är något av en föregångare här, eftersom ingen egentligen använde pellets på allvar ännu i det skedet. Finavia gjorde ett unikt drag år 2005 genom att utlokalisera leveransen, underhållet och servicen av värmeenergin för Jyväskylä flygplats till Vapo [moderbolag till Neova]. Senare har man utlokaliserat åtta andra flygplatser på följande orter: Ivalo, Joensuu, Kemi, Kajana, Kronoby, Kuusamo, Kuopio och Vasa.

Mängden energi som matas in varje år är 10000–15 000 MWh. Allt som allt värmer Vapo upp 290 000 kubik av totalt 1,8 miljoner kubik för Finavia. Det går åt cirka 50 000 MWh energi per år till att värma upp Finavias flygplatser, vilket innebär att Vapo ansvarar för en dryg femtedel av vårt energibehov.

– Då jag började på Finavia år 1978 var energiförsörjningen helt beroende av olja. I dag använder vi också förnybara energiformer. Andelen pellets kan t.o.m. öka i framtiden.

– Finavia strävar efter att organisera energiförsörjningen av flygplatserna så effektivt och smidigt som möjligt. Vi analyserar olika möjligheter öppet. Utlokaliseringsavtalen med Vapo [moderbolag till Neova] är ett bra exempel på ett lyckat val.