Skip to content

Taebla ja Palivere kaugküttevõrke omandades kinnitab Nevel pikaajalist kohalikku koostööd

juuli 28, 2020
  • Uudised

Uuenduslik taristuettevõte Nevel ostis ettevõttelt AS Lääne-Nigula Varahaldus kaks kaugküttevõrku. Kaugküttevõrkude omandamine on jätkuks rohkem kui kümneaastasele efektiivsele soojusenergia tootmisele piirkonnas ja lubab endaga kaasa tuua parema kliendikogemuse ning suurema taastuvenergia kasutamise.

Ostetud võrgud asuvad Lääne-Eestis, Taeblas ja Paliveres, ja tarnivad oma kaugkütteklientidele 7200 MWh soojusenergiat torustike kaudu, mille kogupikkus on 3865 m. Varasemalt omab Nevel samuti Lääne-Eestis paiknevat Uuemõisa kaugküttevõrku.

Tehingule eelnes enam kui kümne aasta pikkune tihe koostöö, mille jooksul Nevel on rentinud katlamaju ja tootnud soojusenergiat Taebla ja Palivere kaugküttevõrkudele. Pärast kaugküttevõrkude omandamist jätkab Nevel taristusse investeerimist, et tagada kõrge varustuskindlus ja teenuse kvaliteet ning samas vastata kõigile asjakohastele keskkonnanõuetele. Järgmise viie aasta jooksul investeeritakse Taebla võrku ja katlamajja ligikaudu miljon eurot. Eesmärgiks on suurendada taastuvate kütuste kasutamist 50%-le aasta 2021 lõpuks ja täita karmistuvaid keskkonnanõudeid.

“Oleme Neveliga palju aastaid koostööd teinud ja hindame nende asjatundlikkust usaldusväärsete ja innovatiivsete kaugküttelahenduste pakkumisel. Kaugküttetorustike müümine Nevelile kinnitab meie pikaajalist tugevat suhet ja võimaldab meil suunata vahendeid muudesse olulistesse tegevustesse,” ütles Anneli Kollom, Lääne-Nigula Varahalduse juhataja.

“Kaugküttevõrkude omandamine sobitub ideaalselt meie kasvustrateegiaga, mis keskendub tööstus- ja munitsipaaltaristu lahendustele. Planeerime võrkudesse oluliste investeeringute tegemist, kasutades rohkem kohalikke taastuvaid kütuseid, et tagada usaldusväärne ja jätkusuutlik tarne ka tulevikus. Omavalitsuse partnerina tagame klientidele konkurentsivõimelise ja katkematu teenuse. Tulevikus pakume klientidele uusi digitaalseid võimalusi nagu näiteks tunnipõhine näitude lugemine nutiarvestite abil. See annab klientidele nende soojusenergia tarbimisest parema ülevaate,” ütles Nevel Eesti munitsipaaltaristu tootmisjuht Ülo Stokkeby.

Lisainfo saamiseks võtke ühendust:
Ülo Stokkeby, Nevel Eesti, +3725145597
Hanna Viita, turundus-ja kommunikatsioon, Nevel + 358-40-167 1755

Nevel on uuenduslik taristuettevõte, mille eesmärgiks on viia oma klientide kommunaaltaristu uuele tasemele. Ettevõte toodab soojus- ja elektrienergiat enam kui 130-s katlamajas ja koostootmisjaamas ning haldab üle 40 kaugküttevõrgu, omades selles valdkonnas kõige uuenduslikumat digiplatvormi. Nevelis töötab 130 eksperti Soomes, Rootsis ja Eestis. Ettevõtte käive on 100 miljonit eurot. Neveli omanik on Vapo Group.