Skip to content

För nästa nivå av industriell och kommunal infrastruktur

Anpassad och framtidssäker infrastruktur

Vi engagerar oss för att ta din infrastruktur och service till nästa nivå

Vi erbjuder avancerade industriella och kommunala infrastrukturlösningar, som gynnar våra kunder och hela samhällen. Vi driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och över 40 fjärrvärmenät, och producerar 1,6 TWh energi årligen med den mest sofistikerade digitala plattformen på marknaden. Nevel sysselsätter 150 experter i Finland, Sverige och Estland. Nevel hjälper dig att tänka om runt dina behov och ta din verksamhet till nästa nivå.

Hur tar vi din infrastruktur och service till nästa nivå?

Vi bygger anpassad, framtidssäker infrastruktur baserad på vår ledande globala expertis inom digitalisering av energiproduktion, så att våra kunder kan bli vinnare i den fjärde industriella revolutionen.

Vi hjälper till att återanvända allt material och skapa lokala ekosystem. Vi arbetar rigoröst mot en koldioxidneutral framtid genom att investera i förnybar energi och genom att skapa hållbara planer för omställningen, tillsammans med våra kunder.

Vi investerar och arbetar tillsammans med våra kunder, och gynnar vårt omgivande samhälle.