Skip to content

Din partner för klimatpositiv tillväxt

Anpassad och framtidssäker infrastruktur

Vi vill vara våra kunders pålitliga partner i den gröna omställningen

Vi hjälper industri- och fastighetskunder att växa och blomstra genom att ta deras infrastruktur till nästa nivå. Vi erbjuder framtidssäkra, ändamålsenliga lösningar för industri- och fastighetssektorn, som gynnar både våra kunder och det omgivande samhället. Oavsett om det handlar om vatten, värme, el eller cirkulär ekonomi hjälper vi till att bygga den optimala lösningen.

Tillsammans med våra kunder stöder vi omställningen mot en koldioxidneutral framtid. Vi hjälper våra kunder att uppfylla sina hållbarhetsmål inom förnybar energi, cirkulär materialhantering och optimala levnadsförhållanden.

Industri- och fastighetslösningar för att uppnå era hållbarhetsmål

Industrilösningar

Vi erbjuder lösningar för hållbar energi och cirkulär ekonomi som möjliggör omställning till koldioxidneutral energiproduktion.

Läs mer

Fastighetslösningar

Vi hjälper fastighetskunder i deras omställning till nettonollambition, kostnadseffektivitet och optimal användning av värme och kyla.

Läs mer

Hur uppnår vi klimatpositiv tillväxt tillsammans med våra kunder?

Vi möjliggör ett hållbart samhälle och en koldioxidneutral framtid genom att utveckla lokala samarbetsmodeller och färdplaner för omställning tillsammans med våra kunder, och genom investeringar i förnybar energi och energieffektivitet.

Vi bygger framtidssäkra lösningar genom att öka resurseffektiviteten och möjliggöra teknikneutral övergång till koldioxidneutral energiproduktion.

Vi minimerar spill genom att utnyttja överskottsvärme och sidoströmmar, och genom att skapa lokala cirkulära ekonomier.

Vi erbjuder finansiella modeller som möjliggör riskdelning och frigör kapital för andra investeringar.

Läs mer om Nevels hållbarhetsprogram