Skip to content

Turvalisus

Kõrge ohutuskultuuri loomine

Me usume, et iga tegu loeb. Oleme pühendunud sellise töökultuuri loomisele, mis tagab hea ja turvalise töökeskkonna nii meile, meie klientidele kui ka meie partneritele. Meie ohutusprogramm põhineb null vigastuse põhimõttel ja keskendub ennetavatele ohutusmeetmetele. Jälgime seda kohustust oma sise- ja partnerprogrammide kaudu.

Ohutusstandardid koos meie partneritega

Neveli partneri ohutusjuhised (inglise keeles, PDF)
Nevel ohutuse e-õppe moodul (inglise keeles)
Nevel biogaasi ohutuse e-õppe (sisaldab üldist ohutusalast e-õpet)
Nevel juhtide e-õppe moodul (puiduhake ja turvas)
Nevel juhtide e-õppe moodul (nafta ja kemikaalid)
Nevel juhtide e-õppe moodul (pelletid)

Neveli tegevuskohtades järgime ohutusmeetodeid, mida nõuame ka oma partneritelt. Kui töötate meie ruumides, nõuame, et mõistate ja rakendate meie ohutusjuhiseid. Palun tutvuge enne töö alustamist lisatud Neveli partnerite ohutusjuhenditega. Lisaks peate saama ülevaate meie asukohaspetsiifilistest ohutusstandarditest. Kui te läbite meie ohutusalase e-õppe mooduli, saate tunnistuse, mis tõendab meie ohutuspraktikate mõistmist. Mooduli läbimine võtab umbes 20 minutit. E-õppe tunnistus kehtib ühe aasta.

Ohutusstandardid koos meie külastajatega

Neveli külastajate ohutuse juhised (inglise keeles, PDF)
Nevel ohutuse e-õppe moodul (inglise keeles)

Neveli tegevuskohtades järgime ohutusnõudeid, mida nõuame ka oma külastajatelt. Nende tavade hulka kuuluvad muu hulgas ohutusalane instrueerimine ja isikukaitsevahendite kasutamine. Kui külastate meie tootmisettevõtet, palume teil eelnevalt tutvuda järgmiste teemadega ja läbida meie ohutusalase e-õppe moodul. Mooduli läbiviimine võtab aega umbes 20 minutit. E-õppe tunnistus kehtib üks aasta.

Usume, et ohutuspõhimõtteid järgides loome töökeskkonna, kus on loomulik ja ohutu tegutseda.