Skip to content

Säkerhet

Skapandet av en hög säkerhetskultur

Vi tror att varje handling räknas. Vi har åtagit oss att bygga upp en kultur som ger en god och säker arbetsmiljö för oss, våra kunder och våra partners. Vår säkerhetsagenda bygger på principen om noll olyckor och fokuserar på förebyggande säkerhetsåtgärder. Vi övervakar åtagandet genom våra interna program och partnerprogram.

Säkerhet för våra partners

Säkerhetsrutiner för partners (PDF)
E-utbildning inom säkerhet
E-utbildning för förare (Transport av flis och torv)
E-utbildning för förare (Transport av olja och kemikalier)
E-utbildning för förare (Transport av Pellets)

På Nevel följer vi säkerhetsrutiner, vilka vi också kräver att våra samarbetspartners följer. Om du arbetar i våra anläggningar och lokaler kräver vi att du förstår och tillämpar våra säkerhetsriktlinjer. Vänligen bekanta dig med säkerhetsriktlinjerna för Nevels partners innan du börjar arbeta. Dessutom måste du få en genomgång av våra platsspecifika säkerhetsnormer. Genom att genomföra vår e-utbildning om säkerhet kommer du att få ett certifikat som bevis på att du förstår våra säkerhetsrutiner. Att genomföra utbildningen tar ungefär 20 minuter. Certifikatet för eLearning är giltigt i ett år.

Säkerhet för våra besökare

Nevels säkerhetsinstruktioner för besökare (PDF)
Nevels e-utbildning inom säkerhet

På Nevel följer vi säkerhetsrutiner som vi också kräver att våra besökare följer. Rutinerna omfattar bland annat säkerhetsinformation och användning av personlig skyddsutrustning. När du besöker våra produktionsanläggningar ber vi dig att i förväg bekanta dig med säkerhetsfrågorna och genomföra vår e-utbildning om säkerhet. Att genomföra modulen tar cirka 20 minuter. Certifikatet för e-utbildningen är giltigt i ett år.

Vår uppfattning är att vi genom att följa säkerhetsprinciperna skapar en arbetsmiljö där det är naturligt och säkert att arbeta.