Skip to content

Säkerhet

Skapandet av en hög säkerhetskultur

Vi tror att varje handling räknas. Vi har åtagit oss att bygga upp en kultur som ger en god och säker arbetsmiljö för oss, våra kunder och våra partners. Vår säkerhetsagenda bygger på principen om noll olyckor och fokuserar på förebyggande säkerhetsåtgärder. Vi övervakar åtagandet genom våra interna program och partnerprogram.

Säkerhet för våra partners

Säkerhetsrutiner för partners (PDF)
E-utbildning inom säkerhet
E-utbildning inom säkerhet för biogas (e-utbildning om allmän säkerhet ingår)
E-utbildning för förare (transport av flis och torv)
E-utbildning för förare (transport av olja och kemikalier)
E-utbildning för förare (transport av pellets)

Vi på Nevel följer säkerhetsrutiner som vi också kräver att våra samarbetspartners följer. Innan du utför arbete i våra anläggningar och lokaler kräver vi därför att du har lärt dig, förstår och tillämpar Nevels säkerhetsriktlinjer för partners. Dessutom måste du få en genomgång av säkerhetsrutinerna som är specifika för anläggningen där du arbetar. Genom att genomföra vår e-utbildning om säkerhet får du ett certifikat som bevis på att du förstår våra säkerhetsrutiner. Att genomföra utbildningen tar ungefär 20 minuter. Certifikatet för e-utbildningen är giltigt i 1 år.

Säkerhet för våra besökare

Nevels säkerhetsinstruktioner för besökare (PDF)
Nevels e-utbildning inom säkerhet

På Nevel följer vi säkerhetsrutiner som vi också kräver att våra besökare följer. Rutinerna omfattar bland annat säkerhetsinformation och användning av personlig skyddsutrustning. När du besöker våra anläggningar ber vi dig att i förväg bekanta dig med säkerhetsfrågorna och genomföra vår e-utbildning om säkerhet. Att genomföra utbildningsen tar cirka 20 minuter. Certifikatet för e-utbildningen är giltigt i 1 år.

Genom att följa säkerhetsrutinerna skapar vi tillsammans en arbetsmiljö där det är hälsosamt och säkert att arbeta.