Skip to content

Kaugküttevõrgu kõikidel tarbijapaigaldistel peab olema töökorras soojussõlm

september 29, 2021
 • Uudised

Soojussõlm on tarbijapaigaldise küttesüsteemi oluline osa, mis:

 • ühendab hoone küttesüsteemi kaugküttevõrguga
 • võimaldab reguleerida hoone küttevee temperatuuri
 • tagab hoone küttesüsteemis vajaliku küttevee ringvoolu Ÿ võimaldab valmistada sooja tarbevett
 • võimaldab hoone küttesüsteemi tasakaalustamist

Lihtsa soojussõlme koosseisu kuuluvad:

 • küttevee ringluspump
 • segamissõlm
 • küttevee temperatuuri reguleeriv automaatika Ÿ sooja tarbevee soojusvaheti
 • sooja tarbevee ringluspump

Soojussõlme ühendus kaugküttevõrguga võib olla sõltumatu või sõltuv:

  • Sõltumatu ühendusskeemi korral on hoone küttesüsteemi küttevesi ja kaugküttevõrgus ringlev küttevesi eraldatud soojusvaheti abil. Sõltumatu ühendusskeemi eelisteks on see, et on välditud hoone küttesüsteemi tühjenemine kaugküttevõrgu tühjenemise puhul ja õhu sattumine hoone küttesüsteemi kaugküttevõrgu kaudu.
  • Sõltuva ühendusviisi korral läheb kaugküttevõrgust tulev vesi otse maja küttesüsteemi, toimub vaid temperatuuri reguleerimine. Sõltuva ühendusskeemi eeliseks on selle madalam hind ja väiksem, vajalik kaugküttevõrgu küttevee rõhkude vahe liitumispunktis.

Soojussõlme hooldus on lihtne:
Vastavalt vajadusele, tavalistelt kord aastas, tuleb puhastada filtreid ja läbi pesta soojusvahetid.
Soojussõlme peab projekteerima, ehitama ja paigaldama pädev ettevõte.

Tehnilised tingimused soojussõlme projekteerimiseks annab soojusettevõtja. Soojusettevõtja ka kooskõlastab soojussõlme projekti ja kontrollib peale soojussõlme paigaldamist selle vastavust projektile.

Kui Teie hoonel puudub soojussõlm või olemasolev soojussõlm ei tööta korralikult siis aitame Teil soojussõlme ehitada või korrastada:

  • aitame leida pädeva projekteerija ja ehitaja
  • väljastame projekteerimistingimused ja kooskõlastame projekti
  • vaatame paigaldatud või remonditud soojussõlme üle ja aitame selle häälestada Ÿ pakume oma abi Teie soojussõlme hooldamisel
  • vajaduse korral aitame Teil soojussõlme ehituse või remondi eest tasuda

Ülo Stokkeby Tootmisjuht
Nevel Eesti OÜ
5145597
ylo.stokkeby@nevel.com