Skip to content

Uudiseid meie kaugkütte klientidele

veebruar 19, 2021
  • Uudised

Uus aasta on alanud, aga füüsika seadused kehtivad endist viisi. Kodude ja hoonete kütmisel tähendab see siis pidevat energiatõhususe arendamist. Nii olemegi kogunud sellele lehele mõningaid häid nõuandeid energiatõhususele suurema tähelepanu pööramiseks.
Olemaks jätkusuutlik, vähendab Nevel energiatootmises süsinikdioksiidi heitmeid, investeerides energiatõhususse ja suurendades taastuvenergia osakaalu.

Meie eesmärk on jõuda 2021. aasta lõpuks selleni, et kogu meie toodetud energiast oleks 75 % taastuvenergia. Eelmisel aastal suutsime taastuvenergia osakaalu suurendada umbes 67 protsendini. Arukama ja rohelisema tuleviku ülesehitamine mõjutab kogu ühiskonda – ja seda me teeme koostöös oma klientidega. Selle eest soovime teid südamest tänada.

Nõuandeid energiatõhususe parandamiseks

Parimate energiatõhususe meetmete hulka kuuluvad küttesüsteemi taaskasutamine ja vajadusel hoone täiendav soojustamine. Selle tulemusel vähenevad kulud, paraneb elamismugavus ja tegemist on keskkonna jaoks paremate lahendustega. Nii on energiatõhusust võimalik parandada ilma suuri investeeringuid tegemata.
Et energiatõhususega igakülgselt tegeleda, tuleks eriti korteriühistutel ja suurtel hoonetel teha ka ajakohast seisundiseiret ja energiavoogude kaardistamist.
Seisundiseire käigus analüüsitakse remondi- ja renoveerimisvajadusi, samuti soojustuse parandamise vajadust. Energiavoogude kaardistamiseks kasutavad paljud kas ise hallatavat või sisseostetavat teenust, mille abil on võimalik jälgida, kuidas jaguneb hoone kütmiseks kasutatud energia, elektri ja vee kasutamine erinevate kuude lõikes aasta jooksul.

Uut jõudu jätkusuutliku taristu väljaarendamiseks

Neveli müügitehing Vapolt Ardiani omandisse on jõudnud lõpule. Nevel on tervikuna läinud üle uuele omanikule. Ardian on üks maailma juhtivaid erakapitalil põhinevaid investeerimisettevõtteid, mis keskendub oma tegevuses muuhulgas säästvat arengut väärtustavatele energia- ja taristuprojektidele. Soome ja Rootsi konkurentsiametid on müügitehingu heaks kiitnud detsembri lõpus. Nevel jätkab edumeelsete tööstuse ja kohalike omavalitsuste taristulahenduste tarnijana. Ardian on omanikuna võtnud üle Neveli plaani arendada taristulahendusi pikaajalist perspektiivi silmas pidades. Praegused kaugkütteteenused ja lepingud kehtivad edasi ning meie klientidel ei ole tarvis teha mingeid täiendavaid toiminguid.

Peame sidet

Kas soovite mingites küsimustes täiendavat informatsiooni? Ärge kõhelge ja võtke ühendust meie klienditeenindusega. Teenindame teid meelsasti!