Skip to content

Toetused

Nevel Eesti OÜ / AS Tootsi Turvas viis aastatel 2017-2018 ellu projekti „Tootsi alevi kaugküttepiirkonna soojatorustiku renoveerimise I etapp“. Selle tulemusena rekonstrueeriti 1,46 km soojustorustikku ning ehitati uue tarbijani 0,13 km soojustorustikku. Projekti rahastati 50% ulatuses Ühtekuuluvusfondist, meetme 6.2 “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” tegevusest “Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine” (6.2.2).

Projekti number:  2014-2020.6.02.16-0318

Saadud toetuse summa: 196 470,00 eurot

 

Nevel Eesti OÜ / AS Tootsi Turvas viis aastatel 2018 – 2019 ellu projekti „Läänemaal, Uuemõisa kaugküttepiirkonna magistraaltorustiku renoveerimine“ . Selle tulemusena rekonstrueeriti 450 m Uuemõisa kaugküttevõrgu magistraaltorustikku. Projekti rahastati 50% ulatuses Ühtekuuluvusfondist, meetme 6.2 “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” tegevusest “Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine” (6.2.2).

Projekti number:  2014-2020.6.02.18-0366

Saadud toetuse summa: 90 000,00 eurot

Nevel Eesti OÜ viis 2021. aastal ellu projekti „Tootsi alevi kaugküttepiirkonna soojatorustiku renoveerimise II etapp“ . Selle tulemusena rekonstrueeriti kokku 0,64 km kolmel lõigul Tootsi alevi kaugküttepiirkonna soojatorustikku. Projekti rahastati 50% ulatuses Ühtekuuluvusfondist, meetme 6.2 “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” tegevusest “Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine” (6.2.2).

Projekti number: 2014-2020.6.02.20-0516

Saadud toetuse summa: 49 360,00 eurot