Siirry sisältöön

Sotkamo Silver

Energiatehokasta ja vastuullista kaivostoimintaa

Nevel vastaa Kainuun Sotkamossa sijaitsevan hopeakaivoksen tuuletusilman lämmityksestä ja huolehtii lämmön tuotannosta palveluna.

Vihreä siirtymä vaatii hopeaa

Sotkamo Silver on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, joka kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Suomessa Kainuun alueella huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Yhtiö tukee maailmanlaajuista kehitystä kohti vihreän siirtymän teknologioita ja tuottaa sen tarvitsemia metalleja vastuullisesti ja paikallisia sidosryhmiä huomioiden.

Sotkamo Silverin päähanke on Kainuun Sotkamossa sijaitseva hopeakaivos, jonka toiminta käynnistettiin vuonna 2019. Kaivos tuottaa hopean lisäksi myös kultaa, sinkkiä ja lyijyä. Vuosittain kaivoksesta louhitaan malmia noin 500 000 tonnia.
Yhtiön vahvuutena on kaivostoiminnan osaamisen ja operatiivisen toiminnan monistettavuus kestävällä ja vastuullisella tavalla myös uusiin hankkeisiin. Sotkamo Silver tekee yhteistyötä arvoketjun luotettavien kumppanien kanssa ja on sitoutunut toimimaan vastuullisesti.

Kaivoksen lämmitys palveluna

Nevel vastaa Sotkamo Silverin maanalaisen hopeakaivoksen tarvitseman lämmön tuotannosta palveluna. Lämmitysratkaisu toimii tällä hetkellä nestekaasulla.

Sotkamo Silverille toteutettu lämmitysratkaisu vaatii oman paikallisen käyttöorganisaation, käytönvalvojan sekä ympärivuorokautisen päivystyksen ja valvonnan. Neveliltä löytyy kaikki tarvittava osaaminen ja resurssit Sotkamon voimalaitoksen ammattitaitoisen henkilökunnan sekä 24/7-periaatteella toimivan etäkäyttökeskuksen ansiosta.

Rakentamisen edetessä ja kaivoksen laajentuessa lämmityksen tarve kasvaa. Sotkamo Silverin tavoite on kehittää energiatehokasta ja vastuulliseen toimintaan perustuvaa maanalaista kaivostuotantoa. Yhtiössä on esimerkiksi mietitty bioenergian käyttöönottoa, joka olisi luonnollinen askel kestävän kaivostuotannon kehittämistä, johon yhtiö on toiminnassaan sitoutunut.

”Yhteistyö Nevelin kanssa on sujunut vaivattomasti. Meille on tärkeää työskennellä kumppanin kanssa, joka on sitoutunut toimimaan vastuullisesti ja kehittää jatkuvasti toimintaansa myös sillä saralla.”

Pasi Määttä

COO, Sotkamo Silver

Haaste

Toimitusvarman ja kustannustehokkaan lämpöenergian saatavuus kaivostoimintaan.

Ratkaisu

Tarpeen mukaan skaalautuva lämmön tuotanto kokonaisvaltaisena palveluna.

Tulokset

Huoleton lämmitysmuoto, jonka energiatehokkuutta on mahdollista kehittää yhteistyöllä.

Kerromme mielellämme lisää

Tero Leponiemi

Industrial business

Finland

+358 40 160 8637

Andrej Solovian

Industrial business

Finland

+358 44 5959043

Jussi Blom

Industrial business

Finland

+358 400 638 868