Siirry sisältöön

Forssan Akvarelli toteuttaa kaupungin vihreää strategiaa

20 Maaliskuuta, 2023
  • Lehdistötiedotteet ja uutiset
  • |
  • Referenssit ja yhteistyöt

Nevelin lämmitys- ja jäähdytysratkaisu on esimerkki hiilineutraalista kiertotalousratkaisusta, joka lisää myös käyttömukavuutta

Akvarelli on Forssan uusi 10 000 neliömetrin monitoimikeskus, jossa viihtyy päivittäin n. 700 lasta ja nuorta päiväkoti-ikäisistä koululaisiin. Rakennuksessa on myös kaupunkilaisten käytössä oleva liikuntasali. Nevel tuottaa Akvarelliin 100% uusiutuvan Nevel Green -kaukolämmön ja Nevel Cool -jäähdytyksen, jonka avulla rakennus lämpiää hiilineutraalisti ja pysyy helteilläkin sopivan viileänä. Ratkaisu on otettu käyttöön uuden monitoimirakennuksen valmistumisen myötä.

Teollisuuden ja kiinteistöjen infrastruktuuriratkaisuja toimittava Nevel vastaa rakennuksen 100 % uusiutuvalla energialla toteutetusta hiilineutraalista Nevel Green -lämmityksestä sekä päiväkodin ja liikuntasalin Nevel Cool -jäähdytyksestä, jossa syntyvä lämpö ohjataan kaukolämpöverkkoon. Ratkaisu on malliesimerkki kiertotaloudesta, jossa hukka minimoidaan. Rakennuksen energiatehokkuus on A-luokkaa, ja Nevel Green -kaukolämmön kestävyys on varmennettu alkuperätakuiden avulla.

Akvarellin lämpö- ja jäähdytysratkaisut ovat kaksisuuntaisessa kaukolämpöverkossa toteutettuja pilottihankkeita, joilla selvitetään ratkaisujen soveltuvuutta mm. kaupungin muihin rakennuksiin.

Forssan kaupungin strategiaan keskeisesti kuuluva järkivihreys toteutuu Akvarellissa kattavasti. Taloudellisuus, ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys lyövät kättä kaupunkilaisten ja paikallisten yhteisöjen saadessa hyvät olosuhteet.

”Nevelin kanssa sopimamme elinkaarimalli on meille huoleton ja yhteistyö on ollut luontevaa ja mutkatonta alusta saakka. Saamme molemmat tästä arvokasta oppia tuleviin hankkeisiin”, kuvailee Forssan kaupungin kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä.

”Forssa on mukana Kuntien energiatehokkuussopimuksessa ja sen seurantajärjestelmään raportoidut kulutusluvut vahvistavat Akvarellin energiatehokkuuden. Kokonaisuudessaan Forssan kaupunki on jo 10% edellä sopimuksessa vuoteen 2025 asetettua tavoitetta”, Perälä jatkaa.

Myös Nevelissä ollaan hankkeeseen tyytyväisiä.

”Osapuolten välillä on alusta saakka vallinnut vahva luottamus ja lopputulos on kaikin puolin onnistunut. Yhteistyö on edellyttänyt kaikilta osapuolilta sitoutumista ja etenkin kiinteistön omistajan Forssan kaupungin halu kokeilla uutta ratkaisua on esimerkillistä”, kertoo Nevelin myyntipäällikkö Sanna Nivalainen.

Kaukolämpöä on Forssassa tuotettu jo vuodesta 1975 ja Forssan kaupungin omistamista kiinteistöistä lähes kaikki kuuluvat kaukolämpöverkkoon.

Jäähdytys lisää rakennusten käyttömukavuutta
Nevel Cool -jäähdytys lisää rakennusten käyttömukavuutta. Akvarellissa siitä nauttivat jokaisena vuodenaikana käytössä olevan päiväkodin lapset ja henkilökunta sekä liikuntasalin käyttäjät. Myös salin ainutlaatuiselle tammiparketille jäähdytys on tärkeä.

”Viilennyksessä syntyvää lämpöä voidaan tietyin edellytyksin syöttää lämpöpumpuilla kuumennettuna takaisin matalalämpöiseen kaukolämpöverkkoon. Tämä on kiertotalousratkaisu, jossa energian tuotanto ja käyttö optimoidaan”, Nivalainen kuvaa.”

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara tarjoaa avustusta asuinrakennusten lämmönvaihtimien uudistamisesta matalalämpöiseen kaukolämpöverkkoon soveltuviksi. Pitkällä aikavälillä muutos mahdollistaa uusien lämmönlähteiden kuten hukkalämpöjen, lämpöpumppujen ja uusien tuotantomuotojen hyödytämisen suuressa mittakaavassa. Tämä lisää kaukolämpöverkon tehokkuutta, vähentää hukkaa ja nopeuttaa siirtymän kohti päästöttömyyttä.

Forssan Akvarelli-monitoimitilan rakentaminen alkoi syksyllä 2020 ja ensimmäiset päiväkotilapset ja koululaiset tulivat uuteen taloon elokuussa 2022. Kokonaan rakennus valmistui lokakuussa 2022.

Lisätietoja:

Hanna Viita, Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Nevel
Puhelin 040 167 1755

Nevel yrityksenä
Nevel tarjoaa teollisuuden ja kiinteistöjen kehittyneitä infrastruktuuriratkaisuja, jotka ovat tarkoitukseen tehtyjä ja tulevaisuudenkestäviä. Olemme siotutuneet ilmastopositiiviseen kasvuun ja toteutamme yhteiskunnallista muutosta luomalla paikallisia kiertotalouksia sekä edistämällä siirtymää CO2-neutraaliin energiantuotantoon. Nevelillä on lähes 100 teollista ja yli 5.000 kiinteistöasiakasta, joille se tarjoaa hajautettuja energia- ja kiertotalousratkaisuja. Nevel operoi yli 130:tä energiantuotantolaitosta ja hallinnoi yli 40:tä kaukolämpöverkkoa. Yhtiön liikevaihto on 115 miljoonaa Euroa. Nevelin palveluksessa on 190 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.