Siirry sisältöön

Vastuullisuus

Päämääränä ilmastopositiivinen kasvu

Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Energiateollisuus on ottanut harppauksia kehittääkseen ratkaisuja kohti hiilineutraalia energiaa. Sähkön ja lämmön rooli on muuttumassa. Olemme siirtymässä fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan, biopolttoaineista sähköllä tuotettuun lämpöön. Tämä muutos vaatii tulevaisuuden ennakointia, suunnittelua, toimijoiden välistä yhteistyötä ja konkreettisia toimenpiteitä.

Keskellä energiakriisiä vastuullisuus, ilmasto ja vihreä siirtymä ovat asiakkaittemme agendalla vahvemmin kuin koskaan. Vihreän siirtymän nopeuttaminen on mahdollisuus, johon monet yritykset ovat tarttuneet. Nyt on aika toimia. Muutoksen hyödyistä on nopeasti tulossa välttämättömyys. Kilpailukyvyn rakentaminen syntyy tekemällä muutoksia ajoissa. Yrityksillä, jotka ovat toimineet varhain ja rakentaneet kestäviä energiaratkaisuja, ovat nyt paremmassa asemassa kasvun luomiseksi. Vihreän siirtymän hyödyt sisältävät mm. joustavuuden toimia eri olosuhteissa, energia- ja kustannustehokkuuden, päästövähennykset sekä kiertotalouden.

Siirtymisen hiilineutraaliuteen tulee olla oikeudenmukaista, ja siinä on otettava huomioon sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Kaikki tekijät ovat ratkaisevia negatiivisten sivuvaikutusten minimoimiseksi. Yhdessä olemme osa kokonaisuutta, joka etsii ratkaisuja ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen. Jokainen pienikin teko edistää isompaa päämäärää.

Next-level utility infrastructure

Kehitetään infrastruktuuri uudelle tasolle

Nevelillä vastuullisuus on liiketoimintamme ajuri. Uskomme, että vastuullisuus edistää turvallisuutta ja hyvinvointia ja luo kilpailuetua niin meille kuin sidosryhmillemme. Olemme sitoutuneet rakentamaan vihreää siirtymää ja ilmastopositiivista tulevaisuutta, jossa ihmiset, yhteisöt ja yritykset voivat hyvin. Rakennamme tätä muutosta vastuullisuusohjelmamme avulla, joka perustuu seuraaviin pääalueisiin:

Luomme yhdessä paikallisia kiertotalouksia

Ajamme muutosta hiilineutraaliin omaan energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä

Rakennamme vahvaa turvallisuuskulttuuria

Yritysvastuun perusteena toiminnan eettisyys, läpinäkyvyys ja lainmukaisuus

Luomme yhdessä paikallisia kiertotalouksia

Olemme sitoutuneet luomaan, edistämään ja investoimaan luotettaviin ja turvallisiin paikallisiin kiertotalouksiin yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Tämä pitää sisällään yhteistyötä mm. kuntien ja teollisuuden kanssa, jotta voimme oppia, lisätä resurssitehokkuutta sekä ympäristöystävällisten teknologioiden käyttöä. Luomme ja innovoimme uusia konsepteja, jotka mahdollistavat teknologianeutraalin muutoksen hiilineutraaliin toimintaan. Teemme yhteistyötä biopolttoainetoimittajien kanssa ja varmistamme kestävät hankintakäytännöt.

Ajamme muutosta hiilineutraaliin omaan energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä

Olemme sitoutuneet hiilineutraaliin omaan energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä ja tukemaan asiakkaidemme teknologianeutraalia siirtymistä kohti hiilineutraaliutta. Investoimme uusiutuvaan energiaan, lämpölaitosten ja kaukolämpöverkkojen modernisointiin, energiankäytön optimointiin, polttoaineen käytön minimoimiseen ja savukaasujen jäännöshappitason pitämiseen minimissä.

Rakennamme vahvaa turvallisuuskulttuuria

Olemme sitoutuneet rakentamaan kulttuuria, joka tarjoaa turvallisen ja terveellisen työympäristön työntekijöillemme, asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Uskomme, että jokaisella teolla on merkitystä. Turvallisuusohjelmamme perustuu nollatapaturman periaatteeseen ja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

Yritysvastuun perusteena toiminnan eettisyys, läpinäkyvyys ja lainmukaisuus

Vastuullisuustyömme perustuu eettiseen toimintaan, läpinäkyvään, vastuulliseen hallintotapaan, proaktiiviseen vuoropuheluun sidosryhmiemme kanssa sekä laadukkaaseen riskinhallintaan. Näiden pohjalta täytämme kaikki oleelliset hyvän hallintotavan ja lain mukaiset kriteerit. Nevelillä on vastuullisuusohjelma, jonka mukaisesti asetamme kestävän kehityksen tavoitteet. Päämääränä on ilmastopositiivinen kasvu.