Siirry sisältöön

Kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteet

Kaikkien Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioiden vuonna 2015 hyväksymä kestävän kehityksen toimintaohjelma 2030 tarjoaa yhteisen näkemyksen maailmanlaajuisesta kestävyydestä. Agendan 17 kestävän kehityksen tavoitetta ovat kehotus toimia maailmanlaajuisessa kumppanuudessa ja kaikkien valtioiden, järjestöjen, yksilöiden ja yritysten toimesta.

Nevel on sitoutunut tehostamaan kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa. Ydinliiketoiminnassamme keskitymme erityisesti seuraaviin tavoitteisiin.

7 – Edullista ja puhdasta energiaa

Olemme sitoutuneeet hiilineutraaliin omaan energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä. Tuemme asiakkaidemme teknologianeutraalia siirtymää CO2 -neutraaliuteen.

8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Olemme sitoutuneet tarjoamaan työntekijöillemme, yhteistyökumppaneillemme ja vierailijoillemme turvallisen ja terveellisen työympäristön tapaturmia ja onnettomuuksia ehkäisevin ja työhyvinvointia edistävin menetelmin. Turvallisuuskulttuurimme perustuu nollatapaturma-periaatteelle ja fokusoi ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin.

9 – Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Olemme sitoutuneet investoimaan ja rakentamaan edistyksellistä teollisuuden ja kiinteistöjen infrastruktuuria ja kehittämään yhteiskuntaa kohti paikallisia kiertotalouksia. Varmistamme energian toimitusvarmuuden.

10 – Eriarvoisuuden vähentäminen

Olemme sitoutuneet edistämään yhtäläisiä mahdollisuuksia, hyvää johtajuutta ja henkilöstön kehitystä.

12 – Vastuullista kuluttamista

Olemme sitoutuneet kehittämään vastuullista energiantuotantoa sekä hankintaprosesseja, tukemaan asiakkaittemme vihreää siirtymää sekä toimittamaan kiinteistöasiakkaillemme huoletonta vastuullista energiaa sekä toimitusvarman tulevaisuuden energiamuodon.

13 – Ilmastotekoja

Olemme sitoutuneet tekemään luonnon- ja ympäristökatastrofien riskinhallintasuunnitelmia ja lisäämään tietoisuutta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

15 – Maanpäällinen elämä

Olemme sitoutuneet tukemaan luonnon monimuotoisuuden kehitystyötä.

16 – Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Olemme sitoutuneet luomaan kestävää ja läpinäkyvää yrityskansalaisuutta kaikissa toimipisteissämme ja varmistamaan toimintamme vaatimustenmukaisuuden.