Siirry sisältöön

Kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteet

Kaikkien Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioiden vuonna 2015 hyväksymä kestävän kehityksen toimintaohjelma 2030 tarjoaa yhteisen näkemyksen maailmanlaajuisesta kestävyydestä. Agendan 17 kestävän kehityksen tavoitetta ovat kehotus toimia maailmanlaajuisessa kumppanuudessa ja kaikkien valtioiden, järjestöjen, yksilöiden ja yritysten toimesta.

Nevel on sitoutunut tehostamaan kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa. Ydinliiketoiminnassamme keskitymme erityisesti seuraaviin tavoitteisiin.

7 – Edullista ja puhdasta energiaa

Pyrimme olemaan hiilidioksidipäästöttömiä omassa tuotannossamme vuoteen 2030 mennessä. Tuemme asiakkaidemme teknologianeutraalia siirtymää CO2 -neutraaliuteen.

8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Olemme sitoutuneet tarjoamaan työntekijöillemme, yhteistyökumppaneillemme ja vierailijoillemme turvallisen ja terveellisen työympäristön tapaturmia ja onnettomuuksia ehkäisevin ja työhyvinvointia edistävin menetelmin. Hyödynnämme työohjeitamme ja henkilöstömme osaamista riskien ja vaarojen tunnistamisessa ja vähentämisessä.

9 – Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Rakennamme edistynyttä infrastruktuuria teollisuudelle ja kunnille yhdessä heidän kanssaan sekä innovoimme uusia konsepteja. Pyrimme olemaan osa laajempaa energia- ja materiaaliekosysteemiä. Varmistamme energian toimitusvarmuuden.

12 – Vastuullista kuluttamista

Luomme yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa paikallisia kiertotalouksia, mm. hyödyntämällä sivuvirtoja ja hukkalämpöä sekä minimoimalla jätteet. Mahdollistamme teknologianeutraalin siirtymän hiilineutraaleihin toimintoihin ja kasvatamme sivuvirtojen ja sertifioidun puun osuutta energiantuotannossa. Edistämme ja lisäämme ymmärrystä kiertotaloudesta.

15 – Maanpäällinen elämä

Tuemme biologista monimuotoisuutta tekemällä yhteistyötä biopolttoainetoimittajien kanssa varmistaaksemme kestävät käytännöt. Käytämme tarkoitukseen sopivaa sertifioitua ylijäämäpuuta.