Siirry sisältöön

Kemianteollisuus

Energiatehokkuutta sivuvirtoja hyödyntämällä

Pohjoismainen kemianteollisuus kattaa laajan valikoiman erilaisia tuotteita, kuten polttoaineita, lannoitteita, lääkkeitä sekä kumi- ja muovivalmisteita. Ala on edelleen riippuvainen fossiilisista polttoaineista ja yritykset pyrkivät parantamaan energiatehokkuuttaan ja lisäämään uusiutuvan energian käyttöä noudattaakseen yhä tiukkenevia ympäristömääräyksiä.

Kemianteollisuus kuluttaa suuria määriä vettä eri tuotantoprosessin vaiheissa ja tehokas vedenkäsittelyprosessi on elinehto alan yrityksille. Kestävien energia- ja vedenkäsittelyratkaisujen lisäksi, toimialalta löytyy merkittävä potentiaali parantaa sivuvirtojen hyötykäyttöä. Nevel rakentaa yhdessä asiakkaiden kanssa kestävää energiainfrastruktuuria, jonka avulla yritykset voivat kasvattaa omaa kilpailuetuaan saavuttaen samalla asetetut ympäristötavoitteet.

Vastuulliset ja resurssitehokkaat energiaratkaisut

Nevelin kumppanuusmalli sopii hyvin kemianteollisuuden tarpeisiin. Autamme yrityksiä parantamaan energiatehokkuutta ja löytämään uusia tapoja hyödyntää hukkalämpöä ja prosesseista syntyviä materiaalisivuvirtoja. Ulkoistettu lämmön- ja höyryntuotanto mahdollistaa alemmat käyttö- ja ylläpitokustannukset. Nevelin avulla yritykset voivat vapauttaa pääomaa, keskittyä ydinliiketoimintaansa ja parantaa kilpailukykyään.

Nevelin ratkaisut, joilla pienennät hiilijalanjälkeä ja parannat kannattavuutta

Energiantuotanto ja -tehokkuus – Tunnistamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa uusia mahdollisuuksia parantaa kustannustehokkuutta ja vastuullisuutta siirtymällä pois fossiilisista polttoaineista.

Lämmöntalteenotto – Etsimme uusia mahdollisuuksia ottaa talteen ylimääräinen energia ja hukkalämpö, ja kierrättää se takaisin tuotantoprosesseihin. Suuremmat määrät hukkalämpöä voidaan jopa kääntää lisätuloksi yhteistyössä kuntien kanssa, käytettäväksi esimerkiksi kaukolämpöverkossa.

Teollinen vedenkäsittely – Kehitämme uusia lähestymistapoja jäteveden puhdistukseen, joilla varmistetaan tiukentuvien säännösten noudattaminen sekä mahdollistetaan jäteveden sisältämien arvokkaiden materiaalien talteenotto ja uudelleenkäyttö.

Sivuvirtojen hyödyntäminen – Kehitämme ratkaisuja materiaalisivuvirtojen talteenottoon ja hyödyntämiseen, joiden avulla pienennetään toiminnan ympäristövaikutuksia ja saavutetaan kustannussäästöjä.

Kumppanuusmallimme

Tarvittavan energiainfrastuktuurin suunnittelu, toteutus ja operointi ei ole useimpien teollisuusyritysten ydinosaamista. Siksi yritysten on kannattavaa keskittyä omaan liiketoimintaansa ja antaa luotettavan kumppanin ottaa vastuu energiantuotannosta.

Me suunnittelemme, rakennamme ja operoimme uutta ja olemassa olevaa energiainfrastruktuuria. Investoimme asiakkaidemme puolesta, jotta yritykset voivat parantaa kilpailukykyään vapauttamalla pääomaa ydinliiketoimintaansa.

Lue lisää

Voimmeko olla avuksi?

Olethan yhteydessä, mikäli haluat kuulla lisätietoja Nevelin hiilivapaista ja resurssitehokkaista energiaratkaisuista.

Jyrki Eurén, Nevel

Jyrki Eurén

Industrial business

Finland

+358 40 5028 544