Siirry sisältöön

Metalli- ja kaivosteollisuus

Kestävät ja kustannustehokkaat energiaratkaisut

Metalli- ja kaivosteollisuus on Pohjoismaissa aktiivinen ja monipuolinen toimiala, joka kattaa raudan, teräksen, värimetallien ja teollisuusmineraalien louhinnan ja jatkojalostuksen. Erityisesti Suomessa ja Ruotsissa löytyy suuria esiintymiä arvokkaita teollisuuden raaka-aineita. Yhä tiukentuvien ympäristömääräysten takia hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on välttämätön toimenpide alan yrityksille. Tämä koskee erityisesti teräksen ja ruostumattoman teräksen tuottajia, jotka etsivät ympäristöystävällisempiä tuotantomuotoja sekä rakentamalla uusia että muokkaamalla olemassa olevia tuotantolaitoksia.

Energiaintensiivinen toimiala on vahvasti riippuvainen prosesseissaan käytettävästä sähköstä ja myös erilaiset fossiiliset polttoaineet kuuluvat alan energiavalikoimaan. Energian kokonaiskulutuksesta suurimman osan vie teräksen ja värimetallien jatkojalostus. Kaivosteollisuus kuluttaa myös huomattavia määriä vettä erilaisiin prosesseihin, kuten rikastamiseen.

Vahva riippuvuus sähköstä ja fossiilisista polttoaineista altistaa kaivos- ja metalliteollisuuden sähkön, polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnannousuille. Samaan aikaan ympäristövaatimukset tiukentuvat erityisesti jätevesien käsittelyyn, päästöjen vähentämiseen ja esimerkiksi kaivoksien pölynkäsittelyyn liittyen.

Kustannustehokkaat ja kestävät energiaratkaisut

Meillä Nevelillä on laaja kokemus resurssitehokkaista ja kestävistä energiaratkaisuista, joiden avulla voimme tukea metalli- ja kaivosalan yrityksiä siirtymässä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa vastuullisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla yritykset pystyvät vastaamaan tiukentuviin päästö- ja ympäristöhaasteisiin. Nevelin avulla yritykset voivat vapauttaa pääomaa, keskittyä ydinliiketoimintaansa ja parantaa kilpailukykyään.

Nevelin ratkaisut, joilla pienennät hiilijalanjälkeä ja parannat kannattavuutta

Lämmön ja höyryn tuotanto – Etsimme yhdessä asiakkaidemme kanssa uusia mahdollisuuksia parantaa lämmön ja hyöryn tuotannon kustannustehokkuutta ja vastuullisuutta, keskittyen erityisesti uusiutuvien polttoaineiden käyttöönottoon.

Teollinen vedenkäsittely – Kehitämme uusia lähestymistapoja jäteveden puhdistukseen, joilla varmistetaan tiukentuvien säännösten noudattaminen sekä mahdollistetaan jäteveden sisältämien arvokkaiden kemikaalien ja mineraalien talteenotto.

Sivuvirtojen hyödyntäminen – Kehitämme ratkaisuja arvometallien ja mineraalien talteenottoon, jonka avulla pienennetään toiminnan ympäristövaikutuksia ja saavutetaan kustannussäästöjä.

Kumppanuusmallimme

Tarvittavan energiainfrastuktuurin suunnittelu, toteutus ja operointi ei ole useimpien teollisuusyritysten ydinosaamista. Siksi yritysten on kannattavaa keskittyä omaan liiketoimintaansa ja antaa luotettavan kumppanin ottaa vastuu energiantuotannosta.

Me suunnittelemme, rakennamme ja operoimme uutta ja olemassa olevaa energiainfrastruktuuria. Investoimme asiakkaidemme puolesta, jotta yritykset voivat parantaa kilpailukykyään vapauttamalla pääomaa ydinliiketoimintaansa.

Lue lisää

Voimmeko olla avuksi?

Olethan yhteydessä metalli- ja kaivosalan tiimiimme, mikäli haluat kuulla lisätietoja Nevelin hiilivapaista ja resurssitehokkaista energiaratkaisuista.

Tero Leponiemi

Industrial business

Finland

+358 40 160 8637

Andrej Solovian

Industrial business

Finland

+358 44 5959043

Jussi Blom

Industrial business

Finland

+358 400 638 868