Siirry sisältöön

Teollisuuden energia- ja kiertotalousratkaisut

Säästöjä yritykselle ja ympäristölle

Reagointi muuttuviin markkinoihin

Toimitusvarmuuden ja kustannustehokkuuden lisäksi päästövaatimukset ohjaavat yrityksiä etsimään kestäviä energia- ja kiertotalousratkaisuja, jotka mahdollistavat resurssien tehokkaan hyödyntämisen sekä siirtymän uusiutuvaan energiaan. Nevel auttaa yrityksiä parantamaan energiatehokkuutta ja löytämään uusia tapoja hyödyntää hukkalämpöä ja prosesseissa syntyviä materiaalisivuvirtoja. Nevelin vahva osaaminen takaa parhaat asiakkaan tarpeisiin suunnitellut ratkaisut, joiden avulla yritykset saavuttavat alhaisemmat tuotantokustannukset, merkittävät päästövähennykset sekä resurssien tehokkaan käytön.

Vastuullisuus kilpailuetuna

Kun toimintaympäristö muuttuu, yrityksen on luotava oma muutoskarttansa kohti vihreää siirtymää. Vastuullisuus kääntyy myös tuotoksi, sillä yritykset, jotka reagoivat tulevaan rakentamalla ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja, pystyvät kasvattamaan tulostaan. Seuraavien vuosien aikana tehdään ne investoinnit, joiden avulla saavutetaan päästövähennykset tavoitteiden mukaisesti. Antamalla vastuun energiantuotannosta osaavalle infrastruktuurikumppanille, joka myös investoi puolestasi, yritykset voivat vapauttaa pääomaa ja keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.

Kestävät energia- ja kiertotalousratkaisut

Lämmön ja höyryn tuotanto – Tunnistamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa uusia mahdollisuuksia siirtyä uusiutuvaan energiaan ja parantaa kustannustehokkuutta siirtyen pois fossiilisista polttoaineista.

Lämmöntalteenotto – Etsimme uusia mahdollisuuksia ottaa talteen ylimääräinen energia ja hukkalämpö, ja kierrättää se takaisin tuotantoprosesseihin.

Sivuvirtojen hyödyntäminen –  kehitämme materiaalitehokkuutta parantavia ratkaisuja, kuten lietteen tai teollisuuden sivutuotteiden talteenotto ja hyötykäyttö.

Biokaasun tuotanto sivuvirtoja hyödyntämällä – Tunnistamme sivuvirtojen eri käyttömahdollisuuksia ja hyödynnämme orgaanista jätettä biokaasun tuotannossa. Biokaasulla korvaamme fossiilisen polttoaineen käyttöä.

Teollinen vedenkäsittely – Kehitämme uusia lähestymistapoja jäteveden puhdistukseen, joilla varmistetaan tiukentuvien säännösten noudattaminen sekä mahdollistetaan jäteveden sisältämien arvokkaiden materiaalien talteenotto ja uudelleenkäyttö.

Kiertotalouden osaava kumppani

Tarvittavan energiainfrastuktuurin suunnittelu, toteutus ja operointi ei ole useimpien teollisuusyritysten ydinosaamista. Siksi yritysten on kannattavaa keskittyä omaan liiketoimintaansa ja antaa luotettavan kumppanin ottaa vastuu energiantuotannosta.

Me suunnittelemme, rakennamme ja operoimme uutta ja olemassa olevaa energiainfrastruktuuria. Investoimme asiakkaidemme puolesta, jotta yritykset voivat parantaa kilpailukykyään vapauttamalla pääomaa ydinliiketoimintaansa.

Tutustu kumppanuusmalliimme

Ota yhteyttä!

Teemu Kivimäki

Industrial business

Finland

+358 40 5615 361

Andrej Solovian

Industrial business

Finland

+358 44 5959043

Jussi Blom

Industrial business

Finland

+358 400 638 868

Jyrki Eurén, Nevel

Jyrki Eurén

Industrial business

Finland

+358 40 5028 544

Tero Leponiemi

Industrial business

Finland

+358 40 160 8637