Siirry sisältöön

Biokaasu on aidosti vastuullinen vaihtoehto

Edullisempaa ajamista pienemmillä päästöillä

Biokaasulla ajaminen on noin 30-50 prosenttia edullisempaa kuin bensiinikäyttöisellä autolla. Lisäksi se on myös huomattavasti ympäristöystävällisempää kuin bensan tai dieselin käyttö. Nyt jos koskaan on hyvä hetki miettiä, voisiko sinunkin autosi kulkea biokaasulla. Haluaisitko sinä edullisempaa ajamista pienemmillä päästöillä? Biokaasulla ajaminen on samalla myös ympäristöteko.

settings
Yhteystiedot biokaasuasiakkaille

Asiakaspalvelu: 020 331 040, klo 9-15
Sähköposti: biokaasu(at)nevel.com

Tervetuloa tankkaamaan biokaasua!

Nevelin biokaasun tankkausasemat sijaitsevat Forssassa Voimalankadulla biokaasulaitoksen läheisyydessä ja Porissa Lounatuulentiellä. Tankkaus tapahtuu suoraan korkeapaineisista varastosäiliöistä, jolloin tankkaustapahtuma kestää suunnilleen saman verran kuin polttonestetankin täyttö.

Tankkausasemalla tankattava biokaasu soveltuu kaikille kaasukäyttöisille ajoneuvoille. Asemalla on lämpötilakompensointi 200 bar 15 °C lämpötilassa. Täyttöliitintyyppi jakeluasemalla on mallia NGV1, joka on yleisin tyyppi Euroopassa.

Tankkausasema Forssa

Aseman osoite: Voimalankatu 56, 30420 Forssa

Tehdyt tankkaukset maksetaan EG Biogas Station -tankkauskortilla.

Tankkausasema Pori

Aseman osoite: Lounatuulentie 2, 28190 Pori.

Tehdyt tankkaukset maksetaan yleisillä pankkikorteilla.

Biokaasua konttiin pakattuna ja perille toimitettuna

Puhdistettu biokaasu pakataan kontteihin, joiden avulla biokaasua voidaan siirtää teollisuuden käyttöön tai tankkausasemille polttoaineeksi.

Biokaasu on aidosti vastuullinen vaihtoehto

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että liikenteen päästöt puolitetaan Suomessa vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Ohjelman mukaan tavoitteeseen päästään vähentämällä yksityisautoilua ja edistämällä biopolttoaineiden käyttöä.Liikennekäyttöön jalostettu biokaasu (biometaani) on vähäpäästöistä käyttövoimaa, sillä sen palamisprosessi on hiljaisempi ja siinä syntyy vähemmän typen oksideja ja pienhiukkasia. Biokaasun kokonaispäästöt hiilidioksidin osalta ovatkin jopa 90 prosenttia pienemmät kuin fossiilisilla polttoaineilla. Biokaasu tuotetaan myös paikallisesti, mikä lisää sen vastuullisuutta entisestään.

Biojätteestä polttoaineeksi

Biokaasun raaka-aineita ovat puhdistamolietteet sekä kaupan ja elintarviketeollisuuden biojätteet. Mädätysprosessissa syntyvä 65 prosenttinen metaanikaasu puhdistetaan laitoksella membraani-kalvosuodatustekniikalla. Suodatusprosessissa biokaasusta suodatetaan epäpuhtaudet kuten rikkivety, ammoniakki sekä muut yhdisteet. Puhdistuksen tuloksena 98-prosenttinen metaani johdetaan kaasuputkella tankkausasemalle, jossa se paineistetaan 250 bar ja varastoidaan säiliöihin.