Siirry sisältöön

Massa- ja paperiteollisuus

Kustannustehokas ja kestävä energiainfrastruktuuri

Massa- ja paperiteollisuus on Pohjoismaisen talouselämän tukipilari ja innovatiivinen ala, joka kulkee hiilineutraalin teollisuuden eturintamassa. Alan yritykset etsivät aktiivisesti uusia tapoja saavuttaa lisäarvoa tuotteista ja tuotantoprosesseista kiinnittäen erityistä huomiota materiaalisivuvirtojen ja hukkalämmön hyödyntämiseen.

Sellun ja paperin tuotanto on poikkeuksellisen energiaintensiivinen ala ja energiakustannusten osuus kokonaiskustannuksista on keskimäärin noin 30%. Tuotantoprosessit ovat perinteisesti olleet vahvasti riippuvaisia fossiilisista polttoaineista, joilla on tuotettu tehtailla tarvittavia suuria määriä lämpöä ja höyryä.

Energiahintojen voimakkaan vaihtelun ja muuttuvan verotuslainsäädännön murroksessa, Nevel auttaa yrityksiä parantamaan kilpailukykyään rakentamalla vastuullisia, toimintavarmoja ja kustannustehokkaita energiaratkaisuja. Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa uusia innovatiivisia tapoja edistää kiertotaloutta ja siirtymää hiilineutraaliin energiantuotantoon.

Hiilivapaa tulevaisuus kannattavuudesta tinkimättä

Nevelin pitkäjänteinen yhteistyö Pohjoismaisten massa- ja paperiteollisuuden yritysten kanssa takaa sen, että tunnemme alan, sen prosessit ja tärkeimmät haasteet hyvin. Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa vastuullisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla yritykset pystyvät vastaamaan tiukentuviin päästö- ja ympäristöhaasteisiin. Nevelin avulla yritykset voivat vapauttaa pääomaa, keskittyä ydinliiketoimintaansa ja parantaa kilpailukykyään.

Nevelin ratkaisut, joilla pienennät hiilijalanjälkeä ja parannat kannattavuutta

Energiantuotanto ja -tehokkuus – Tunnistamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa tapauskohtaisesti räätälöityjä mahdollisuuksia parantaa lämmön ja höyryn tuotannon kustannustehokkuutta ja vastuullisuutta siirtymällä pois fossiilisista polttoaineista.

Lämmöntalteenotto – Etsimme uusia mahdollisuuksia ottaa talteen ylimääräinen energia ja hukkalämpö, ja kierrättää se takaisin tuotantoprosesseihin. Suuremmat määrät hukkalämpöä voidaan jopa kääntää lisätuloksi yhteistyössä kuntien kanssa, käytettäväksi esimerkiksi kaukolämpöverkossa

Sivuvirtojen hyödyntäminen – Kehitämme ratkaisuja materiaalisivuvirtojen talteenottoon ja hyödyntämiseen, joiden avulla pienennetään toiminnan ympäristövaikutuksia ja saavutetaan kustannussäästöjä.

Teollinen vedenkäsittely – Kehitämme uusia lähestymistapoja jäteveden puhdistukseen, joilla varmistetaan tiukentuvien säännösten noudattaminen sekä mahdollistetaan jäteveden sisältämien arvokkaiden materiaalien talteenotto.

Kumppanuusmallimme

Tarvittavan energiainfrastuktuurin suunnittelu, toteutus ja operointi ei ole useimpien teollisuusyritysten ydinosaamista. Siksi yritysten on kannattavaa keskittyä omaan liiketoimintaansa ja antaa luotettavan kumppanin ottaa vastuu energiantuotannosta.

Me suunnittelemme, rakennamme ja operoimme uutta ja olemassa olevaa energiainfrastruktuuria. Investoimme asiakkaidemme puolesta, jotta yritykset voivat parantaa kilpailukykyään vapauttamalla pääomaa ydinliiketoimintaansa.

Lue lisää

Voimmeko olla avuksi?

Olethan yhteydessä, mikäli haluat kuulla lisätietoja Nevelin hiilivapaista ja resurssitehokkaista energiaratkaisuista.

Andrej Solovian

Industrial business

Finland

+358 44 5959043

Tero Leponiemi

Industrial business

Finland

+358 40 160 8637