Siirry sisältöön

Elementis

Innovatiivinen sähköistysratkaisu talkinkuivausprosessiin

Nevelin kanssa yhteistyössä toteutettu talkinkuivatusprosessin modernisointi ja sähköistäminen palvelee Elementiksen tavoitetta saavuttaa hiilidioksidipäästöjen nettonollaus vuoteen 2050 mennessä.

Elementis uudisti talkinkuivatusprosessin

Elementis on maailmanlaajuinen erikoiskemikaaleja tuottava yritys, joka valmistaa talkkituotteita Sotkamossa sijaitsevassa tuotantolaitoksessaan. Sotkamossa on tuotettu talkkia maailmanmarkkinoille jo vuodesta 1969.

Talkkia käytetäänkin mm. sen vettähylkivän ominaisuutensa vuoksi erittäin monissa kohteissa, esimerkiksi muovin, pinnoitteiden ja hygienituotteiden valmistuksessa. Talkin kuivatukseen Elementis tarvitsee lämpöä, jota aiemmin tuotettiin raskaalla polttoöljyllä.

Vuonna 2021 Elementis ryhtyi yhdessä Nevelin kanssa valmistelemaan luopumista fossiilisesta polttoaineesta Sotkamon tuotantolaitoksella sekä prosessin uudistamista siten, että talkin kuivatus voitaisiin jatkossa toteuttaa myös vaihtoehtoisella polttoaineella.

”Pohtiessamme fossiilisesta polttoöljystä luopumista otimme ajatuksinemme yhteyttä Neveliin, jonka tunsimme vahvana alan toimijana. Yhteistyö oli alusta saakka sujuvaa ja etenimme avoimen keskustelun hengessä kohti toteutettavaa konseptia, josta Nevel otti sitten vastuun”, toteaa Jari Pajunen, Elementiksen Director of Operations.

Sähköistys vie päästöt nollaan

Nevelin kanssa hanke päätettiin toteuttaa kahdessa vaiheessa: Kesällä 2022 valmistui nestekaasulämmitin varastosäiliöineen ja höyrystimineen, joka salli siirtymisen lämmöntuotannossa polttoöljystä huomattavasti ympäristöystävällisempään nestekaasuun. Tammikuussa 2024 käyttöönotetussa toisessa vaiheessa prosessi sähköistettiin, jonka myötä kuivatuksen päästöt saadaan nollattua. Elementis ostaa prosessiin sertifioitua uusiutuvaa sähköä.

Nestekaasulämmitin on teholtaan 6 MW ja sähkölämmitin 5 MW. Kuivatuksen vuosittainen energiankulutus on n. 20 GWh. Rikastetussa talkissa on kosteutta reilu 10%. Sen kuivattamiseksi Elementis käyttää Sotkamossa flash dryer -menetelmää, jossa kosteus haihtuu talkkirikasteesta jopa 450-asteiseksi kuumennetussa ilmassa.

”Nevelin toteuttama iso sähkölämmitin ja sen tarjoama erittäin korkea kuivatuslämpötila edustavat poikkeuksellista teollisten prosessien teknologiaosaamista”, Pajunen kuvailee.

"Yhteistyö oli alusta saakka sujuvaa ja etenimme avoimen keskustelun hengessä kohti toteutettavaa konseptia. Nevelin toteuttama iso sähkölämmitin ja sen tarjoama erittäin korkea kuivatuslämpötila edustavat poikkeuksellista teollisten prosessien teknologiaosaamista. Luonnehtisin yhteistyötämme Nevelin kanssa erityisesti kahdella sanalla: avoimuus ja kumppanuus."

Jari Pajunen

Director of Operations, Elementis

Avoimuus ja kumppanuus

Ratkaisu mahdollistaa sen, että Elementis voi seurata markkinahintojen vaihtelua ja valita kokonaistaloudellisesti edullisimman menetelmän lämmöntuotantoon. Esimerkiksi nestekaasun hinnan kuukausittaiset ja pörssisähkön päivittäiset vaihtelut voidaan ottaa joustavasti huomioon tuotannossa, samalla myös toimintavarmuus kasvaa, kun prosessi ei ole riippuvainen vain yhdestä energianlähteestä.

”Yleensä Nevel toteuttaa energiaratkaisuja palveluna, tässä tapauksessa toteutus oli yhdessä asiakkaan kanssa suunniteltu talkin kuivatusprosessin modernisointi. Käyttöönoton jälkeinen työnjako on sellainen, että Elementis operoi ja Nevel huolehtii kunnossapidosta”, kuvailee Risto Larmio, Nevelin Key Account Manager.

Nevelin kanssa toteutettu talkinkuivatusprosessin modernisointi ja sähköistäminen palvelee Elementiksen tavoitetta saavuttaa hiilidioksidipäästöjen nettonollaus vuoteen 2050 mennessä. Yhteistyöhanke on linjassa myös vastuullisuustavoitteiden kanssa, sillä yhtiö on sitoutunut edistämään muutosta kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Neveliä ja Elementistä yhdistävät mm. korkeat työturvallisuusvaatimukset ja kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Molempien intresseissä on laadukas ja toimiva yhteistyö.

”Luonnehtisin yhteistyötämme Nevelin kanssa erityisesti kahdella sanalla: avoimuus ja kumppanuus. Jatkamme avoimia keskusteluja ja meillä on myös tulevia hankkeita vireillä”, Jari Pajunen kiteyttää.

Hyödyt

  • Taloudellinen ratkaisu
  • Päästövähennykset ja ympäristöystävällisyys
  • Lisääntynyt toimintavarmuus

Haaste

Korkean kuivauslämpötilan tuottaminen ilmastoystävällisesti ja taloudellisesti.

Ratkaisu

Sähköistetty kuivausprosessi, jota voidaan ajaa myös nestekaasulla.

Tulokset

Ratkaisu mahdollistaa päästöttömän talkinkuivausprosessin.

Kerromme mielellämme lisää

Andrej Solovian

Industrial business

Finland

+358 44 5959043

Jyrki Eurén, Nevel

Jyrki Eurén

Industrial business

Finland

+358 40 5028 544