Siirry sisältöön

Nevel kumppanuus

Riskitön tapa hankkia energiahyödykkeitä palveluna

Kumppanisi ilmastopositiivisessa kasvussa

Tarvittavan energiainfrastruktuurin suunnittelu, toteutus ja operointi ei ole useimpien teollisuusyritysten ydinosaamista. Siksi yritysten on kannattavaa keskittyä omaan liiketoimintaansa ja antaa luotettavan kumppanin ottaa vastuu energiantuotannosta. Nevelin asiakaskeskeinen kumppanuusmalli ja vahva osaaminen takaavat parhaat räätälöidyt energia- ja kiertotalousratkaisut, joiden avulla mahdollistamme alhaisemmat tuotantokustannukset, merkittävät päästövähennykset sekä resurssien tehokkaan käytön.

Tarjoamme riskittömän ja ennustettavan vaihtoehdon energiahyödykkeiden hankkimiseen palveluna. Toimintamallimme mahdollistaa huomattavat kustannussäästöt ja kilpailukykyiset hinnat. Suunnittelemme, rakennamme ja operoimme uutta ja olemassa olevaa energiainfrastruktuuria. Investoimme asiakkaidemme puolesta, jotta yritykset voivat parantaa kilpailukykyään vapauttamalla pääomaa ydinliiketoimintaansa. Toimimme asiakkaan tukena energia-asioissa koko pitkäkestoisen kumppanuuden ajan, olemassa olevaa jatkuvasti kehittäen.

Suunnittelu

Kartoitamme ja kuvaamme parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun perustuen asiakkaan nykytilanneanalyysiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Investointi ja toteutus

Investoimme asiakkaan puolesta ja otamme täyden vastuun hankkeen rakentamisesta sekä riskien hallinnasta.

Käyttö ja kunnossapito

Vastaamme energiahyödykkeiden toimituksesta ja laitosten ennakoivasta kunnossapidosta paikallisesti sekä 24/7-etäkäyttöpalvelun avulla.

Pitkäaikainen yhteistyö

Panostamme toiminnan jatkuvaan tehostamiseen ja uusien innovaatioiden käyttöönottoon, huomioiden asiakkaan muutostarpeet sopimuskauden aikana.

Suunnittelu

Suunniteluvaihe alkaa aina asiakkaan nykytilan mahdollisimman tarkasta analysoinnista sekä tulevaisuuden tarpeiden kartoituksesta. Kokonaistarkastelun perusteella varmistamme asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivan ratkaisun, olipa kyse päästöjen tai kustannusten vähentämisestä tai kiertotalouden edistämisestä. Esisuunnittelu sisältää eri ratkaisujen vertailun ja arvioinnin, valitun ratkaisun teknisen toteutuksen, taloudelliset laskelmat sekä päästövähennystavoitteet nykyisten ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi.

Investointi ja toteutus

Toimintamallimme mahdollistaa sekä olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntämisen että kokonaan uuden energiainfran rakentamisen. Molemmissa tapauksissa investoimme asiakkaan puolesta, joten yritykset voivat parantaa kilpailukykyään vapauttamalla pääomaa ydinliiketoimintaansa. Toteutusvaiheessa otamme täyden vastuun rakennushankkeen projektinhallinnasta, joka pitää sisällään toimittajien kilpailutuksen ja johtamisen, investointitukien ja muiden lupa-asioiden hoitamisen sekä ennen kaikkea projektin riskien kantamisen esim. aikatauluihin ja kustannuksiin liittyen.

Käyttö ja kunnossapito

Käyttöönoton jälkeen tärkein tehtävämme on huolehtia energiahyödykkeiden toimitusvarmuudesta. Asiantunteva henkilöstö vastaa laitosten päivittäisestä toiminnasta ja laitoksia valvotaan 24/7-etäkäyttöpalvelun avulla. Etävalvonta toteutetaan alan kehittyneimmällä digitaalisella operointi- ja kunnossapitoalustalla, joka mahdollistaa nopean ongelmanratkaisun ja tehokkaan resurssien optimoinnin. Alustan tuottama data mahdollistaa laitosten ennakoivan kunnossapidon ja tarjoaa tietoa liiketoimintapäätösten tueksi.

Pitkäaikainen yhteistyö

Emme ainoastaan auta rakentamaan uusia ratkaisuja, vaan asiantuntijaorganisaatiomme toimii asiakkaan tukena koko kumppanuuden ajan, olemassa olevaa jatkuvasti kehittäen. Alati muuttuva toimintaympäristö vaatii markkinamuutosten jatkuvaa havainnointia ja olemme sitoutuneet yhdessä asiakkaisen kanssa edistämään siirtymää kohti hiilivapaata tulevaisuutta. Toiminnan kehittäminen, energiakustannusten hallinta ja energiatehokkuuden parantaminen kuuluvat oleellisena osana pitkäkestoiseen yhteistyöhön. Joustavat sopimusehdot luovat mahdollisuuden muutoksille ja uusien innovaatioiden käyttöönotto onnistuu myös kesken sopimuskauden. Käymme jatkuvaa keskustelua asiakkaan kanssa ja vastaamme asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Ympäristöhyötyjen lisäksi Nevelin läpinäkyvä toimintamalli tuo säästöjä ja ennustettavuutta kustannuksiemme hallintaan. Kun osaava kumppani suunnittelee, operoi ja ylläpitää laitosta puolestamme, voimme keskittyä täysimääräisesti omaan ydinliiketoimintaamme.

Sonja Vanhala

Interim Site Manager, Puljonki Oy

Kumppanisi ilmastopositiivisessa kasvussa

Nevel tarjoaa teollisuuden ja kiinteistöjen infrastruktuuriratkaisuja. Energiaratkaisuihimme kuuluvat höyryn ja lämmöntuotanto, teollinen jäähdytys ja hukkalämmön talteenotto sekä kiertotalousratkaisut, joilla parannetaan sivuvirtojen hyödyntämistä ja materiaalitehokkuutta. Lisäksi tarjoamme teollisuusvesien käsittelyratkaisuja.

Lue lisää

Etsitäänkö yhdessä sinun yritykselle parhaiten sopivat ratkaisut?

Ota yhteyttä

Löydät meidät myös LinkedInissä.