Siirry sisältöön

Infrastruktuuriratkaisut kunnille

Pitkän aikavälin kumppanuus Nevelin kanssa auttaa kuntia kes­kit­ty­mään ydin­toi­min­toi­hin

Kuntien on järjestettävä monenlaisia palveluita koulutuksesta terveydenhuoltoon ja infrastruktuuriin. Kustannuspaineet ovat kovat ja toimia tulee tehostaa. Tarjoamme kustannustehokkaita ja luotettavia infrastruktuuriratkaisuja, kuten kaukolämpöä, jotta kunnat voivat keskittyä ydintoimintoihinsa. Me voimme huolehtia siitä, että kunnassasi kaukolämpöä toimitetaan luotettavasti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti kuntalaisille.

Palvelumme kunnille

Kunnan valitessa meidät infrastruktuurikumppanikseen, korkea osaamisemme energiatehokkuudesta ja tuotannon optimoinnista voivat tuoda merkittäviä taloudellisia hyötyjä kunnalle. Analytiikka ja automaatio voivat tehostaa operatiivista suorituskykyä sekä päätöksentekoa ja parantaa valmiuksia ennakoida tulevia tarpeita. Ja koska painopiste on kestävässä, puhtaammassa energiassa, koko yhteiskunta hyötyy.

Kuinka edistyksellinen kunnallinen infrastruktuuri kehitetään? Kerromme aiheesta Nevelin business white paperissa.

Lataa white paper

Tärkeimmät hyödyt

Uusien palveluiden ja liiketoimintamallien luominen edellyttää uudenlaisia työskentelytapoja sekä oikeanlaista osaamista ja kokemusta. Uusien toimintamallien käyttöönotto sekä teknologioiden hyödyntäminen edellyttää myös perustavanlaatuista suunnittelua ja oikeaa asiantuntemusta.

Autamme kuntaasi kartoittamaan polun optimaaliseen ja resurssitehokkaaseen energiatulevaisuuteen. Nevelin ratkaisut ja niihin liittyvä tiedon parempi saatavuus kytkevät energian tuotannon ja kulutuksen saumattomasti toisiinsa. Kaikki energia- ja materiaalivirrat optimoidaan, jolloin päästöjä syntyy minimaalisesti ja jätteen määrä vähenee. Kiertotalousajattelu tuottaa mittakaavaetuja teollisuudelle, energiantuottajille ja kotitalouksille.

Kerroimme blogissamme mitä kuntien resurssitehokas energiatulevaisuus tarkoittaa.

Lue lisää

Vähähiilisyys

Resurssitehokkuuden parantaminen vähentää kustannuksia varmistaen säädöstenmukaisuuden ja täyttämällä kestävän kehityksen vaatimukset. Luomalla paikallisia kiertotalouksia tuetaan kestävää kehitystä, jonka avulla kunnan asukkaat saavat esimerkiksi kaukolämpöä ja alueen teollisuus voi hyödyntää sivuvirtojaan tehokkaammin.

Lue lisää

Älykkyys

Kunnallisten energia- ja materiaalivirtojen hallinta on yhdistelmä digitalisaatiota, automaatiota ja ihmisten osaamista ja kokemusta. Tärkeintä on löytää yhdistelmä, joka vastaa tarpeisiin ja vie toiminnot tarvittavalle tasolle. Kehittyneen digitaalisen käyttö- ja kunnossapitoalustan avulla kerätään dataa ja hyödynnetään sitä päätöksenteon tukena.

Lue lisää

Uudet toimintamallit

Uusien toimintamallien luominen ja teknologioiden käyttöönotto edellyttävät uusia toimintatapoja, osaamista ja asiantuntemusta. Nevel kartoittaa kuntien kanssa polun optimaaliseen ja resurssitehokkaaseen energiatulevaisuuteen sekä selvittää siihen vaadittavat investoinnit.

Lue lisää

Palvelumme ko­ti­ta­louk­sil­le

Tuotamme kaukolämpöä pääosin kotimaisista ja paikallisista energianlähteistä. Nevelin kaukolämpö on ympäristöystävällinen valinta, sillä lähes puolet tuotannosta perustuu uusiutuviin polttoaineisiin, kuten hakkeeseen ja pelletteihin. Kaukolämmön kulutusta seurataan nykyään tuntiperustaisesti kaikissa kaukolämpöverkoissamme. Lyhentyneen luentavälin ansiosta voimme tuottaa tarkempaa tietoa lämmön kulutuksesta ja parantaa energiatehokkuuttamme jatkuvasti. Kulutusta voi seurata kaukolämpöportaalimme välityksellä. Sopimuksen ehdot on laadittu Energiateollisuus ry:n suositusten mukaisesti.

Lisätietoa kaukolämmöstä

Nevel lyhyesti

Nevel omistaa Ruotsissa ja Suomessa 40 kaukolämpöverkkoa, joita yhtiö myös operoi. Omistamme 130 lämpölaitosta ja seitsemän voimalaitosta, joita operoimme 24/7-käyttöpalvelumallin mukaisesti. Modernin teknologian ja laajan kokemuspohjan ansiosta voimme taata energiatehokkaat ja varmat toimitukset sekä kustannussäästöjä alueen asukkaille. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Mietitään yhdessä, kuinka Nevel voi tukea juuri sinun kuntaasi.

Katso yhteystiedot

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Mikko Reuna

Real Estate Business

Finland

+358 40 137 4854