Siirry sisältöön

Vastuullisuusraportit

Nevel vastuullisuusraportit

Nevel vastuullisuusraportti 2022 (PDF in English)
Nevel vastuullisuusraportti 2021 (PDF in English)

Nevelillä vastuullisuus on liiketoimintanne keskeisin ajuri. Uskomme, että vastuullisuus lisää turvallisuutta ja hyvinvointia ja tuo kilpailuetua niin meille kuin sidosryhmillemme. Olemme sitoutuneet rakentamaan vihreää siirtymää ja ilmastopositiivista tulevaisuutta, jossa ihmiset, yhteisöt ja yritykset voivat hyvin. Rakennamme tätä muutosta vastuullisuusohjelmamme avulla.

Vastuullisuusraportointimme tehdään vuosittain Global Reporting Initiativen (GRI) pohjalta, joka on laajimmin käytetty vastuullisuusraportointiviitekehys. Raportointi perustuu sidosryhmiemme palautteen pohjalta tehtyyn olennaisuusarviointiin.

Thomas Luther, CEO, Nevel

Vuoden 2022 vastuullisuuden pääpainopisteet: energian saatavuuden varmistaminen energiakriisin aikana sekä CO2 päästövähennykset

Haastavista olosuhteista huolimatta Nevelin CO2 päästöt vähentyivät 29% edellisvuodesta. Yhdessä asiakkaittensa kanssa Nevel jatkoi investointeja uusiutuvaan energiaan, uusiin teknologioihin, energiankäytön optimointiin ja polttoainevalikoiman laajentamiseen. Vuonna 2022 uusiutuvan energian määrä nousi 75 prosentista 80 prosenttiin. Toimenpiteitä olivat mm. turpeenkäytön vähentäminen polttoaineena sekä energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet. Viimeisen kolmen vuoden aikana Nevel on vähentänyt CO2 päästöjä 47%.

Hanna Viita, Vastuullisuusjohtaja