Siirry sisältöön

Puljonki

Orgaaninen jäte biokaasuksi

Nevelin biokaasulaitos vähentää merkittävästi Puljonki Oy:n Juuassa sijaitsevan tehtaan päästöjä.

Vihreää energiaa sivutuotteista

Nevel vastaa ravintolakastikkeita ja liemiä valmistavan Puljongin tehtaan sivutuotteiden käsittelystä ja höyryn tuotannosta. Nevel rakensi Puljongin Pohjois-Karjalan Juuassa sijaitsevan tehtaan yhteyteen biokaasulaitoksen, jossa kaikki Puljongin prosesseissa syntyvä orgaaninen jäte muutetaan biokaasuksi. Biokaasulaitoksen käyttöönotto aloitettiin keväällä 2023.

Hanke on saanut investointitukea Työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Kiertotaloutta parhaimmillaan

Puljongin tehtaalta syntyvä orgaaninen jäte muutetaan biokaasuksi ja tästä edelleen höyryksi. Prosessilla tuotettua höyryä käytetään liemien ja kastikkeiden valmistukseen. Puljongin hanke on malliesimerkki kiertotalousratkaisusta, joka mahdollistaa teollisuudessa syntyvän hukan täyden hyödyntämisen. Kuljetuksesta syntyvät päästöt ja kustannukset vähenevät, kun teollisesta tuotannosta syntyvää jätettä ei tarvitse kuljettaa pitkälle kompostoitavaksi tai jatkojalostukseen. Lisäksi biokaasulaitoksella syntyviä oheistuotteita voidaan käyttää lannoitteena maatalouden tarpeisiin.

Ympäristöhyötyjen lisäksi Nevelin läpinäkyvä toimintamalli tuo säästöjä ja ennustettavuutta kustannuksiemme hallintaan. Kun osaava kumppani suunnittelee, operoi ja ylläpitää laitosta puolestamme, voimme keskittyä täysimääräisesti omaan ydinliiketoimintaamme.

Sonja Vanhala

Interim Site Manager, Puljonki Oy

Yhdessä kohti vihreää tulevaisuutta

Yhteistyö Nevelin kanssa edistää Puljongin päästövähennystavoitteita. Tavoitteena on saavuttaa jopa 1900:n hiilidioksiditonnin vuosittainen päästövähennys. Biokaasulaitoksella syntyviä sivutuotteita hyödynnetään puolestaan lannoitteena lähialueen pelloilla.

Juuan biokaasulaitos pystyy käsittelemään 19 500 tonnia biojätettä vuodessa, ja biokaasua on tarkoitus tuottaa alkuvaiheessa 980 000 m3 vuodessa, mikä vastaa noin 9700 MWh:n energiantuotantoa.

Haaste

Päästövähennystavoitteiden toteutuminen sekä korkeat jätekustannukset.

Ratkaisu

Biokaasupohjainen kiertotalousratkaisu, joka mahdollistaa prosesseissa syntyvän hukan täyden hyödyntämisen.

Tulokset

1900:n hiilidioksiditonnin vuosittainen päästövähennys sekä jätekuljetuksesta syntyvien päästöjen ja kustannusten minimointi.

Kerromme mielellämme lisää

Andrej Solovian

Industrial business

Finland

+358 44 5959043

Jussi Blom

Industrial business

Finland

+358 400 638 868

Jyrki Eurén, Nevel

Jyrki Eurén

Industrial business

Finland

+358 40 5028 544