Siirry sisältöön

Elintarvikeyritysten keskittymä Ruotsin Bjuvissa loistava esimerkki paikallisen kiertotalouden kehityksestä – kohti vähähiilisyyttä teollisuuden materiaalivirtoja hyödyntämällä

31 Heinäkuuta, 2020
  • InfraTalks – näkökulmia infrastruktuuriin

Yhteistyö kuntien, teollisuusyritysten ja muiden sidosryhmien välillä voi avata uusia mahdollisuuksia kestävälle kehitykselle ja kasvulle. Bjuvin kunta Etelä-Ruotsissa edistää kiertotaloutta tiiviillä yhteistyöllä paikallisen teollisuuden kanssa.

Teollisuuden ja kuntien yhteistyöllä elinvoimaa

Kunnilla on jatkuvia kustannuspaineita, sillä niiden on tarjottava monipuolisia palveluja asukkaille koulutuksesta ja terveydenhuollosta infrastruktuuriin. Sijoittaminen älykkäisiin infrastruktuuriratkaisuihin on elintärkeää paikallisen talouden kasvattamiseksi sekä investointien, uusien työpaikkojen ja asukkaiden houkuttelemiseksi.

Avain tähän on teollisuuden ja kuntien välinen yhteistyö.

Hyödyntämällä energia-, tieto- ja materiaalivirtoja, kuten teollisuuden sivuvirtoja ja hukkalämpöä ja, voidaan saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä, ja vähentää päästöjä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan joustavuutta investointeihin.

Bjuvissa hyödynnetty teollisuuden hukkalämpö

Yksi menestystarina on Bjuvin kunta, joka aloitti vuonna 2008 pitkäaikaisen yhteistyön paikallisten teollisuusyritysten, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa kestävien energiaratkaisujen löytämiseksi. Yhteistyökumppanit tarkastelivat, kuinka teollisuuden ylijäämälämpöä voitaisiin hyödyntää.

Yksi konkreettisista tuloksista on ’Food Valley of Bjuv’, Bjuvin elintarvikeyritysten keskittymä. Se on ryhmä elintarvikeyrityksiä, joka toimii teollisessa symbioosissa hyödyntäen paikallisen kiertotalouden sivu- ja materiaalivirtoja. Tavoitteena on kestävä ruoantuotanto ja samalla yhteiskunnan kestävä kehitys. Hukkalämpöä hyödynnetään nyt lämmitetyillä istuimilla varustetulla bussipysäkillä sekä lämmitetyllä jalkakäytävällä ja pyörätiellä. Ratkaisut vähentävät sekä huollon tarvetta että onnettomuuksien riskiä. Kaukolämpö toimii alustana, joka tarjoaa sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa ja mahdollisuuden hyödyntää teollisuuden hukkalämpöä.

Uudet liiketoimintamallit tarjoavat hyviä mahdollisuuksia

Uusien liiketoimintamallien luominen ja toteuttaminen, mukaan lukien teknologian hyödyntäminen, vaatii uusia toimintatapoja ja oikeanlaista kokemusta. Kuntien kannattaakin pohtia infrastruktuurin kehitystä omiin tarpeisiin perustuen. Tähän tarvitaan nykyisten resurssien kartoitus ja sopiva kehityspolku sekä oikeanlaiset investointimallit.

Lataa kuntapäättäjän business white paper Yhdessä kohti edistyksellistä kunnallista infrastruktuuria.
Lataa teollisuuspäättäjän business white paper The journey to future-proof industrial infrastructure.

Per Ander

Real estate business

Sweden

+46 733 484 794