Siirry sisältöön

Kaikki toiminta tähtää suurempaan päämäärään

Meille Nevelillä on tärkeää rakentaa ja kehittää liiketoimintaamme kestävästi pitkällä tähtäimellä. Näemme kestävän kehityksen liiketoimintaa ohjaavana voimana, jonka avulla rakennamme kilpailuetua niin asiakkaillemme kuin omalle yrityksellemmekin.

Toimialallamme on ainutlaatuinen mahdollisuus olla mukana tekemässä suurta muutosta. Infrastruktuuriyrityksenä tavoitteemme ja velvollisuutemme on rakentaa korkeatasoista turvallisuuskulttuuria, vähentää päästöjä ja jätettä sekä osoittaa paikallisen kiertotalouden hyödyt. Asiakkaamme, kumppanimme ja muut sidosryhmät, joiden kanssa työskentelemme, ovat osa laajempaa energia- ja materiaaliekosysteemiä. Yhdessä olemme osa liikettä, joka tarjoaa ratkaisuja maailman ilmastohaasteisiin. Tämä edellyttää yhteistä työskentelytapaa ja vakaata uskoa siihen, että kaikki toiminta edistää suurempaa päämäärää.

Turvallisuus ja eettinen toiminta ovat jokapäiväisen työmme perusta. Tämä tarkoittaa korkeatasoiseen turvallisuuteen ja etiikkaan perustuvan kulttuurin rakentamista sekä tinkimätöntä vaatimusten noudattamista ja tehokasta riskienhallintaa.

Nevelin toimintaperiaatteen tarkoituksena on ohjata meitä kaikkia tekemään sellaisia ​​päätöksiä, joita hyvältä yrityskansalaiselta vaaditaan. Sen avulla edistämme oikeudenmukaisia ​​liiketoimintakäytäntöjä, joita odotamme myös liikekumppaneiltamme, urakoitsijoiltamme, alihankkijoiltamme, toimittajiltamme, alitoimittajiltamme, jakelijoiltamme ja kaikilta muilta arvoketjuumme osallistuvilta. Yhdessä jaettujen arvojemme ja yhteisen ymmärryksemme perusteella siitä, mitä meiltä odotetaan, voimme kaikki osallistua liiketoimintamme kestävän kehityksen pitkäjänteiseen rakentamiseen.

Thomas Luther
CEO, Nevel

Nevel toimintaperiaatteet