Skip to content

Varje handling bidrar till ett större mål

För oss på Nevel är det viktigt att bygga och utveckla vår verksamhet hållbart och på lång sikt. Vi ser hållbarhet som en affärsmässig drivkraft som stödjer och skapar konkurrenskraft för våra kunder och vårt eget företag.

Vår bransch har en fantastisk möjlighet att göra stor skillnad. Som det infrastrukturföretag vi är, har vi som mål och ansvar att bygga en högklassig säkerhetskultur, minska utsläpp och avfall, samt påvisa fördelarna med lokala, cirkulära ekonomier. De kunder, partner och övriga intressenter vi samarbetar med är en del av ett mycket bredare energi- och materialekosystem. Tillsammans är vi en del av en rörelse som fokuserar på att tillhandahålla lösningar för klimatproblemen i världen. Det kräver ett gemensamt arbetssätt och en fast övertygelse om att varje handling bidrar till ett större mål.

Säkerhet och etiskt uppförande är grunden för vårt dagliga arbete. Det innebär att vi bygger en kultur som fokuserar på högklassig säkerhet och etik, kompromisslös efterlevnad och riskhantering på högsta nivå.

Syftet med Nevels uppförandekod är att vägleda oss alla när vi fattar den sortens beslut som krävs av en god företagsmedborgare. Genom att följa uppförandekoden får vi hjälp att att främja korrekta affärsmetoder och visa att vi förväntar oss detsamma av våra affärspartner, entreprenörer, underentreprenörer, leverantörer, underleverantörer, distributörer och alla andra som är involverade i vår värdekedja. Med våra gemensamma värderingar och gemensam förståelse för vad som förväntas av oss, kan vi alla ta vår roll i att bygga och utveckla den långsiktiga hållbarheten i vår verksamhet.

Thomas Luther
CEO, Nevel

Nevel uppförandekod