Skip to content

Elementis

Innovativ elektrisk processlösning för torkning av talk

Moderniseringen och elektrifieringen av torkningsprocessen för talk, som genomfördes tillsammans med Nevel, stöder Elementis mål att uppnå noll nettoutsläpp av koldioxid senast 2050.

Elementis moderniserar sin torkningsprocess för talk

Elementis, en global producent av specialkemikalier, tillverkar talkprodukter vid sin produktionsanläggning i Sotkamo, Finland. I Sotkamo har man sedan 1969 tillverkat talk för den globala marknaden.

Tack vare vattenavvisande egenskaper med mera används talk i en mängd olika applikationer, exempelvis vid tillverkning av plast, ytbeläggningar och hygienprodukter. För att torka talken behöver Elementis värme, som tidigare producerades med eldningsolja.

Under 2021 inledde Elementis, tillsammans med Nevel, förberedelserna för att eliminera användningen av fossila bränslen vid anläggningen i Sotkamo, samt förnyelse av processen så att talk i framtiden skulle kunna torkas med alternativa bränslen.

”Vi kontaktade Nevel för att diskutera våra planer på att eliminera fossila bränslen eftersom vi visste att företaget är en stark aktör inom detta område. Samarbetet fungerande smidigt redan från början och vi fortsatte i en anda av öppen diskussion fram till det koncept som skulle implementeras och som Nevel sedan tog ansvar för”, säger Jari Pajunen, Director of Operations på Elementis.

Elektrifiering driver utsläppsnivån ner till noll

Tillsammans med Nevel beslutades att projektet skulle genomföras i två faser. Sommaren 2022 färdigställdes en värmare för flytande gas samt lagringstankar och förångare, vilket gjorde att värmeproduktionen kunde övergå från eldningsolja till betydligt mer miljövänlig, flytande naturgas. I den andra fasen av projektet, som genomfördes i januari 2024, elektrifierades processen, vilket minskade utsläppen från torkningsprocessen till noll. Elementis köper certifierad, förnybar el för sin process.

Värmaren för flytande gas har en effekt på 6 MW, och den elektriska värmaren har effekten 5 MW. Den årliga energiförbrukningen för torkningsprocessen är cirka 20 GWh. Den anrikade talken har en fukthalt på cirka 10 %. I anläggningen i Sotkamo används så kallad flashtorkning, där fukten avdunstar från talkkoncentratet i luft som värms upp till temperaturer på upp till 450 °C.

”Den stora elektriska värmaren som Nevel har installerat, och den mycket höga torktemperatur som den ger, representerar exceptionell teknisk know-how inom industriella processer”, förklarar Pajunen.

"Samarbetet fungerade smidigt redan från början och vi fortsatte i en anda av öppen diskussion mot det koncept som skulle implementeras. Den stora elektriska värmaren som Nevel installerade, och den mycket höga torktemperatur som den erbjuder, representerar ett exceptionellt tekniskt kunnande inom industriella processer. Det är framför allt två ord som beskriver vårt samarbete med Nevel: öppenhet och partnerskap."

Jari Pajunen

Director of Operations, Elementis

Öppenhet och partnerskap

Lösningen gör det möjligt för Elementis att övervaka prisförändringar på marknaden och välja den mest ekonomiska metoden för värmeproduktion. Som ett exempel kan månatliga fluktuationer i priset på flytande naturgas och dagliga fluktuationer i spotpriset på el beaktas på ett flexibelt sätt i produktionen. Dessutom ökar driftsäkerheten eftersom processen inte är beroende av en enda energikälla.

”Nevel implementerar vanligtvis energilösningar som en tjänst, och i det här fallet gällde det moderniseringen av talktorkningsprocessen som planerades tillsammans med kunden. Efter idrifttagningen driver Elementis nu lösningen medan Nevel ansvarar för underhållet”, säger Risto Larmio, Key Account Manager på Nevel.

Moderniseringen och elektrifieringen av talktorkningsprocessen, som genomförs tillsammans med Nevel, bidrar till Elementis mål att uppnå noll nettoutsläpp av koldioxid senast 2050. Samarbetsprojektet ligger också i linje med Nevels hållbarhetsmål eftersom företaget har åtagit sig att främja övergången till en koldioxidneutral framtid.

Nevel och Elementis förenas av höga krav på säkerhet på arbetsplatsen och ambitiösa klimatmål, och ett högkvalitativt och välfungerande samarbete tjänar båda företagens intressen.

”Det är framför allt två ord som beskriver vårt samarbete med Nevel: öppenhet och partnerskap. Vi fortsätter att ha öppna diskussioner och vi har även framtida projekt på gång”, avslutar Pajunen.

Fördelar

  • Kostnadseffektiv lösning
  • Utsläppsminskning och miljövänlighet
  • Ökad driftsäkerhet

Utmaning

Generera en hög torktemperatur på ett klimatvänligt och ekonomiskt sätt.

Lösning

En elektrifierad torkningsprocess som även kan drivas med flytande naturgas.

Resultat

En utsläppsfri process för torkning av talk.

Låt oss höras – vi berättar gärna mer!

André Svensson

Industrial business

Sweden

+46 738 21 33 38