Siirry sisältöön

Sandvik Coromantin tehtaalla Gimossa hyödynnetään lämmön talteenottoa ja biolämpöä

Ruotsin Gimossa toimiva Sandvik Coromant on aina ollut teknisen kehityksen kärjessä ja haluaa nousta nyt huipulle myös kestävän kehityksen saralla.

Gimon-tehdas on maailman suurin työstökoneiden ja työkalujen tuotantotehdas. Tuotteita käytetään koneistusalalla esimerkiksi metallin porauksessa, jyrsinnässä, sorvauksessa ja hionnassa. Vuonna 2017 lanseerattiin kestävän kehityksen aloite ”Grön Fabrik” (Vihreä tehdas) ja kehitettiin itsearviointityökalu. Tavoitteena on saada selkeä käsitys siitä, miten kestävää tehtaan tämänhetkinen toiminta on, ja laatia tämän jälkeen toimintasuunnitelma ja kehittyä sen avulla entisestään. Hanke on erittäin laaja: tehdasalue jakautuu yli 45 kohteeseen, ja hankkeessa huomioidaan kaikki tehtaan seinien sisällä oleva, ihmiset mukaan lukien, sekä kaikki tehtaasta lähtevä materiaali. Eräs Grön Fabrik aloitteista on yhteistyö Nevelin kanssa. Yhden alueen ylijäämäenergia voidaan siirtää toiselle yhdistämällä kaksi teollisuudenalaa ja hyödyntämällä Nevelin ratkaisua. Tämä on kannattavaa niin taloudellisesti kuin ympäristönkin kannalta.

Yhteistyön myötä voimme vähentää kasvihuonepäästöjä jopa 1 850 tonnia vuodessa, mikä vastaa 1 200 auton vuotuisia päästöjä.

Joakim Fagerudd

Site Manager, Sandvik Coromant

1 850

tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä vuodessa

 

Huo­mat­ta­vas­ti vähemmän päästöjä

Öljylämmityksen korvaaminen lämmön talteenoton ja biolämmön yhdistelmällä tarkoittaa lähes hiilidioksidineutraalia tuotantoa. Tehtaalla on jo pitkään kierrätetty esimerkiksi vettä, lämmintä ilmaa, teriä, teräslastuja, jäähdytysvettä ja hiomajäämiä. Energiatehokkuutta on pyritty parantamaan jo pitkään, ja vuodesta 2012 lähtien Sandvik Coromant onkin vähentänyt öljylämmityksen käyttöä lähes 70 %. Nevel-yhteistyön myötä myös hiilidioksidipäästöt ovat lähellä nollaa. Nevelin energiaratkaisu vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 1 850 tonnia vuodessa, mikä vastaa 1 200 auton vuotuisia päästöjä.

Ta­lou­del­li­sia säästöjä

Uusi lämmitysratkaisu tuo ympäristöystävällisen tuotannon lisäksi myös taloudellisia etuja. Koska lämmitykseen ei tarvitse käyttää fossiilisia polttoaineita, Gimossa toimivan Sandvik Coromantin ei tarvitse maksaa veroa öljyn käytöstä. Lisäksi ylläpitokustannuksia voidaan pienentää, kun öljykattiloiden turvallisuudesta ei tarvitse enää kantaa huolta. Uuden ratkaisun myötä Sandvik Coromantin ei myöskään tarvitse sitoa omaa pääomaa lämmityslaitteisiin, vaan resursseja voidaan käyttää ydintoimintoihin.

EDUT

Ylijäämälämmön siirto

Ylijäämälämpöä voidaan siirtää yhdeltä tehdasalueelta toiselle.

Pienemmät kustannukset

Kustannukset pienenevät niin öljyn käytön kuin ylläpidonkin osalta.

Pienemmät päästöt

Hiilidioksidipäästöt pienenevät. Nyt lähellä nollaa.