Skip to content

Värmeåtervinning i kombination med biovärme hos Sandvik Coromant i Gimo

Vi har byggt någonting som vi kallar en "grön fabrik", som täcker in alla aspekter med byggnadsskal, energieffektivitet, medarbetare och avfall.

Med samarbetet minskar vi våra växthusgasutsläpp med 1 850 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från 1 200 bilar per år.

Vi tjänar både pengar och jobbar med miljön på det här sättet. Vårt samarbete med Nevel är ett bra exempel på det.

Joakim Fagerudd

Site Manager, Sandvik Coromant

Sandvik Coromant i Gimo har alltid legat i teknisk framkant och satsar nu på att även blir en fö­re­gån­ga­re inom hållbarhet.

Fabriken i Gimo är världens största fabrik för tillverkning av skär- och verktygssystem. Produkterna som tillverkas används inom bearbetningsindustrin till bland annat borrning, fräsning, svarvning och slipning i metall.

Under 2017 startade man hållbarhetsinitiativet Grön fabrik och utvecklade ett självskattningsverktyg där syftet är att få en klar överblick på hur hållbara man är idag och sedan skapa aktivitetsplaner för att förflytta sig till högre nivåer. Omfattningen är bred, mer än 45 områden, och gäller allt som går in i fabriken, allt innanför väggarna inklusive människor, och allt som går ut ur fabriken.

Ett av initiativen inom Grön fabrik är samarbetet med Nevel. Genom att koppla ihop två industriområden kan man med Nevels lösning transferera överskottsenergi från det ena området till det andra, något som man tjänar både ekonomiskt och miljömässigt på.

1 850

Minskning av koldioxidutsläpp (ton per år)

Uts­läpps­minsk­nin­gen är omfattande

Genom att ersätta oljeeldning med en kombination av värmeåtervinning och biovärme uppnår fabriken en nästintill koldioxidneutral produktion. Sedan tidigare återvinns sedan länge bland annat vatten, varmluft, skär, stålspånor, kylvatten och sliprester. På fabriken har man arbetat länge med energieffektivitet och sedan 2012 har Sandvik Coromant minskat användandet av eldningsolja med nära 70 %, och tack vare samarbetet med Nevel är koldioxidutsläppen nu nära noll. Med Nevels energilösning minskar växthusgasutsläppen med 1 850 ton per år, vilket motsvarar det årliga utsläppet från 1 200 bilar i normaltrafik.

Ekonomisk besparing

Utöver en miljöriktig produktion innebär den nya uppvärmningslösningen också en ekonomisk besparing. Tack vare att uppvärming inte behöver ske med fossila bränslen slipper Sandvik Coromant i Gimo att betala skatt för oljeanvändning. Likaså minskar underhållskostnaderna när inga oljepannor behöver driftsäkras. Lösningen innebär också att Sandvik Coromant slipper binda eget kapital i en värmeanläggning och kan därmed lägga sina resurser på kärnverksamheten.

FÖRDELAR

Transferering av överskottsvärme

Flytt av överskottsvärme från ett område till ett annat.

Minskade kostnader

Minskade kostnader för oljeanvändning och minskade underhållskostnader.

Minskade utsläpp

Minskade utsläpp av koldioxid. Nu nära noll.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss.

Stefan Johnsson

Industrial business and Investments

+46 730 742 464

André Svensson

Industrial business

Sweden

+46 738 21 33 38