Siirry sisältöön

Elintarviketeollisuus luo kiertotaloudella säästöjä yritykselle ja ympäristölle

27 Marraskuuta, 2023
  • InfraTalks – näkökulmia infrastruktuuriin
Elintarvike- ja juomateollisuuden yrityksillä on korkeat vastuullisuustavoitteet ja tarve noudattaa yhä tiukentuvia ympäristömääräyksiä. Ilmastotietoiset kuluttajat luovat lisäpaineita vähentää hiilidioksidipäästöjä. Kun toimintaympäristö muuttuu, yrityksen on luotava oma muutoskarttansa kohti vihreää siirtymää.

Vastuullisuus kääntyy myös tuotoksi. Elintarviketuotannon sivuvirtojen ja hukkaenergian hyödyntäminen synnyttää kustannussäästöjä. Kun tuottomarginaalit ovat kapeita, kaikki mahdollisuudet lisätä tuotantoprosessien kustannustehokkuutta voivat johtaa merkittävään kilpailuetuun.

Toisin sanoen: yritykset, jotka reagoivat tulevaan rakentamalla ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja, pystyvät kasvattamaan tulostaan.

– Nyt onkin aika toimia, sillä seuraavien vuosien aikana tehdään ne investoinnit, jotka mahdollistavat elintarviketeollisuuden päästövähennystavoitteiden saavuttamisen vuoteen 2035 mennessä, sanoo Nevelin elintarviketeollisuustiimin Jussi Blom.

Ratkaisuja energia- ja resurssitehokkuuteen

Nevel palvelee useita pohjoismaisia elintarviketeollisuuden suuria toimijoita elintarvikevalmistus-, lihanjalostus-, meijeri- ja leipomoalalla.

– Autamme teollisuusyrityksiä parantamaan energia- ja resurssitehokkuuttaan ja tarjoamme myös vedenkäsittelyratkaisuja. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa energiainfrastruktuuria, jonka avulla yritykset vähentävät päästöjä ja saavuttavat asetetut ympäristötavoitteet, lisää Jussi Blom.

– Elintarvikealalla on erityisen hyvät mahdollisuudet vähentää päästöjä ja edistää kiertotaloutta hyödyntämällä tuotantoprosesseissa syntyvää hukkalämpöä ja orgaanista jätettä. Jätteestä syntyvällä biokaasulla korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Mutta kuinka se tehdään?

Yritysten haasteena voi olla tarvittavien energiaratkaisujen itsenäinen toteuttaminen. Yhteistyömalli, jossa Nevel suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää asiakkaan tarvitseman energiainfrastruktuurin, mahdollistaa asiakkaan keskittymisen omaan ydinliiketoimintaansa.

– Asiakas saa käyttöönsä Nevelin koko osaamisen. Pitkä kokemuksemme energiamarkkinoilla takaa kustannustehokkaat ja asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivat ratkaisut. Otamme täyden vastuun toteutusvaiheen projektinhallinnasta, ja hoidamme myös investointituki- ja lupahakemukset asiakkaan puolesta, kertoo Jussi Blom.

Nevelin toimintamalli mahdollistaa sekä olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntämisen että kokonaan uuden energiainfran rakentamisen. Molemmissa tapauksissa Nevel investoi asiakkaan puolesta, jolloin asiakkaan ei tarvitse käyttää omia lainavakuuksiaan ja he voivat vapauttaa pääomaa kehitystyöhön ja muuhun toimintaan.

Apuna muuttuvassa toimintaympäristössä

Energia-ala kehittyy nopeasti ja alati muuttuva toimintaympäristö vaatii markkinamuutosten jatkuvaa havainnointia. Uusien teknologioiden hyödyntämisen lisäksi Nevel kehittää prosesseja laitoksen elinkaaren eri vaiheissa.

– Pitkä kumppanuus huomioi asiakkaan muutostarpeet. Panostamme toiminnan jatkuvaan tehostamiseen sekä uusien innovaatioiden käyttöönottoon yhteistyössä asiakkaan kanssa, Jussi Blom toteaa.

Muutostarpeita aiheuttaa myös muuttuva lainsäädäntö. Esimerkiksi päästökauppalaki on muuttumassa vuoden 2026 alussa, ja sen toimeenpano alkaa jo vuoden 2024 alusta. Tämä tulee nostamaan polttoon perustuvien energialaitosten kustannuksia.

– Jos yrityksessä ei ole ehditty perehtyä muutosten vaikutukseen omassa toiminnassa, me autamme varautumaan niihin ajoissa, Blom summaa.

Luotettavan energiakumppanin etuna on, että yhtiön kaikki resurssit ja tukipalvelut, kuten lakipalvelut, polttoainehankinnat sekä ympäristö- ja turvallisuusosaaminen, tulevat asiakkaan hyödynnettäväksi heti sopimuksen alusta lähtien.

Tutustu tarkemmin Nevelin ratkaisuihin elintarviketeollisuudelle ja lue lisää kumppanuusmallistamme, jonka avulla suunnittelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa heille parhaiten sopivat energiaratkaisut. 

Jussi Blom

Industrial business

Finland

+358 400 638 868