Siirry sisältöön

Nevel laajentaa biokaasuliiketoimintaansa

2 Lokakuuta, 2023
  • Lehdistötiedotteet ja uutiset

Envorin biokaasuliiketoiminta siirtynyt Nevelin omistukseen

Teollisuuden ja kiinteistöjen kehittyneitä infrastruktuuriratkaisuja tarjoava Nevel ja kiertotalouskonserni Envor ovat saattaneet päätökseen kaupan biohajoavien sivuvirtojen käsittelyyn perustuvasta liiketoiminnasta. Envorin biokaasun käsittelylaitokset Forssassa ja Porissa ovat siirtyneet Nevelin omistukseen. Laitosten yhteenlaskettu tuotetun energian määrä on 51 GWh.

Kauppa tukee Nevelin strategiaa ja vastuullisuustavoitteita paikallisten kiertotalouksien edistäjänä sekä laajentaa yhtiön tarjoomaa teollisuuden ja kuntakentän sivujakeiden käsittelyssä.

Nevel jatkaa kauppaan sisältyvien biokaasun tuotantolaitosten toimintaa ja yli 50 teollisen ja kunta-asiakkaan palvelemista. Nevel on valmistautunut molemmilla laitoksilla lisäinvestointeihin, mikä mahdollistaa myös uusien asiakkuuksien palvelun. Kaupan myötä syntyy lisäksi mahdollisuus merkittävään biokaasulaitosinvestointiin Kotkassa.

Nevelin laaja energiainfrastruktuuri- ja kiertotalousosaaminen, sen tarjoama kumppanuusmalli ja investointivalmiudet palvelevat teollisuus- ja kunta-asiakkaiden hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista. Vastuullisessa siirtymässä hiilineutraaliuteen otetaan huomioon sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Nevel noudattaa korkeita turvallisuus- ja ympäristöstandardeja kaikessa toiminnassa.

Lisätietoja
Thomas Luther, Toimitusjohtaja, Nevel, 040 534 4256
Hanna Viita, Vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, Nevel 040 1671755

Nevel lyhyesti
Nevel tarjoaa teollisuuden ja kiinteistöjen kehittyneitä infrastruktuuriratkaisuja, jotka ovat tarkoitukseen tehtyjä ja tulevaisuudenkestäviä. Olemme sitoutuneet ilmastopositiiviseen kasvuun ja toteutamme yhteiskunnallista muutosta luomalla paikallisia kiertotalouksia sekä edistämällä siirtymää CO2-neutraaliin energiantuotantoon. Nevelillä on lähes 100 teollista ja yli 5.000 kiinteistöasiakasta, joille se tarjoaa hajautettuja energia- ja kiertotalousratkaisuja. Nevel operoi yli 130:tä energiantuotantolaitosta ja hallinnoi yli 40:tä kaukolämpöverkkoa. Yhtiön liikevaihto on 115 miljoonaa Euroa. Nevelin palveluksessa on 190 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.