Siirry sisältöön

Elintarvike- ja juomateollisuus

Hiilineutraaliksi resurssitehokkuuden avulla

Palvelemme useita pohjoismaisia elintarviketeollisuuden suuria toimijoita elintarvikkeiden valmistus-, lihanjalostus-, meijeri- ja leipomoalalla. Autamme asiakkaitamme parantamaan energia- ja resurssitehokkuutta ja tarjoamme myös vedenkäsittelyratkaisuja. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa energiainfrastruktuuria, jonka avulla yritykset kasvattavat omaa kilpailuetuaan saavuttaen samalla asetetut ympäristötavoitteet.

Elintarvike- ja juomateollisuuden yrityksillä on perinteisesti ollut korkeat vastuullisuustavoitteet sekä tarve noudattaa yhä tiukempia ympäristömääräyksiä. Myös ilmastotietoiset kuluttajat luovat lisäpaineita vähentää hiilidioksidipäästöjä. Yritysten haasteena voi olla kestävien ja materiaalisivuvirtoja hyödyntävien ratkaisujen itsenäinen toteuttaminen hiilineutraalin energiantuotannon saavuttamiseksi. Alan tuottomarginaalien ollessa kapeita kaikki mahdollisuudet lisätä tuotantoprosessien kustannustehokkuutta voivat johtaa merkittävään kilpailuetuun.

Kiertotalouden mahdollisuudet

Meillä Nevelillä on laaja kokemus resurssitehokkaista ja kestävistä energiaratkaisuista, joiden avulla voimme tukea elintarviketeollisuutta siirtymässä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Alalla on erityisen hyvät mahdollisuudet vähentää päästöjä ja edistää kiertotaloutta hyödyntämällä tuotantoprosesseissa syntyvää orgaanista jätettä energiantuotannossa. Lisäksi jäähdytysprosessien lämmön talteenotossa piilee iso hyödyntämätön potentiaali, jolla parantaa energiatehokkuutta. Nevelin avulla yritykset voivat vapauttaa pääomaa, keskittyä ydinliiketoimintaansa ja parantaa kilpailukykyään.

Nevelin ratkaisut, joilla pienennät hiilijalanjälkeä ja parannat kannattavuutta

Energiantuotanto ja -tehokkuus – Tunnistamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa uusia mahdollisuuksia parantaa kustannustehokkuutta ja vastuullisuutta siirtymällä pois fossiilisista polttoaineista.

Jäähdytys ja lämmön talteenotto – Etsimme uusia mahdollisuuksia ottaa talteen jäähdytyksestä syntyvä ylimääräinen energia ja hukkalämpö. Suuremmat määrät hukkalämpöä voidaan jopa kääntää lisätuloksi yhteistyössä kuntien kanssa, käytettäväksi esimerkiksi kaukolämpöverkossa.

Biokaasun tuotanto sivuvirtoja hyödyntämällä – Tunnistamme sivuvirtojen eri käyttömahdollisuuksia ja hyödynnämme orgaanista jätettä biokaasun tuotannossa. Biokaasulla voimme korvata fossiilisen polttoaineen käyttöä.

Teollinen vedenkäsittely – Kehitämme uusia lähestymistapoja jäteveden puhdistukseen, joilla varmistetaan tiukentuvien säännösten noudattaminen. Myös jätevedestä peräisin olevaa lietettä ja muuta orgaanista materiaalia voidaan käyttää biokaasun tuotannossa.

Kumppanuusmallimme

Tarvittavan energiainfrastuktuurin suunnittelu, toteutus ja operointi ei ole useimpien teollisuusyritysten ydinosaamista. Siksi yritysten on kannattavaa keskittyä omaan liiketoimintaansa ja antaa luotettavan kumppanin ottaa vastuu energiantuotannosta.

Me suunnittelemme, rakennamme ja operoimme uutta ja olemassa olevaa energiainfrastruktuuria. Investoimme asiakkaidemme puolesta, jotta yritykset voivat parantaa kilpailukykyään vapauttamalla pääomaa ydinliiketoimintaansa.

Lue lisää

Voimmeko olla avuksi?

Olethan yhteydessä elintarviketeollisuuden tiimiimme, mikäli haluat kuulla lisätietoja Nevelin hiilivapaista ja resurssitehokkaista energiaratkaisuista.

Jussi Blom

Industrial business

Finland

+358 400 638 868

Jyrki Eurén, Nevel

Jyrki Eurén

Industrial business

Finland

+358 40 5028 544