Skip to content

Livsmedels- och dryckesindustri

Resurseffektivitet för att uppnå koldioxidneutralitet

Våra kunder inom den nordiska livsmedels- och dryckesindustrin består av stora aktörer inom köttbearbetning, mejeri, livsmedelsproduktion och bagerisektorn. Industrin kräver lösningar för energieffektivitet, energiproduktion, vattenrening och materialeffektivitet. Tillsammans med kunderna skapar Nevel konkurrensfördelar som uppfyller operativa och miljömässiga mål.

Företag inom livsmedels- och dryckesindustrin har höga ambitioner när det gäller koldioxidneutralitet, samtidigt med kraven på att uppfylla allt strängare miljöbestämmelser. Det finns också ett stort tryck från miljömedvetna konsumenter att koldioxidutsläppen ska minska. Utmaningen kan vara att åstadkomma resurseffektivitet i praktiken för att uppnå koldioxidneutralitet. Marginalerna inom industrin är ofta snäva, så varje möjlighet att öka kostnadseffektiviteten i produktionsprocesserna kan leda till stora konkurrensfördelar.

Möjligheter att främja cirkulär ekonomi

Som erfarna experter inom energieffektivitet och hållbara energilösningar kan vi stödja livsmedels- och dryckesindustrin i omställningen till koldioxidneutralitet. Industrin har goda möjligheter att minska koldioxidutsläppen och främja cirkulär ekonomi genom att utnyttja organiskt avfall i energiproduktionen, samt utnyttja potentialen i värmeåtervinning från kylprocesser. Med vår hjälp kan företag frigöra kapital, fokusera på kärnverksamheten och bli mer konkurrenskraftiga.

Nevels lösningar för att minska koldioxidavtrycket och förbättra lönsamheten

Primär energiproduktion – i samarbete med våra kunder identifierar vi nya möjligheter att förbättra kostnadseffektiviteten och hållbarheten genom att fasa ut fossila bränslen.

Kylning och värmeåtervinning – söka nya möjligheter att återvinna överskottsvärme och energi från kylning. Större mängder överskottsvärme kan till och med utnyttjas som en ytterligare intäktskälla i samarbete med kommunala verksamheter, exempelvis för fjärrvärme.

Biogasproduktion från sidoströmmar – identifiera möjligheter att utnyttja olika sidoströmmar av organiskt avfall för biogasproduktion, vilket bidrar till minskade koldioxidutsläpp genom att ge tillgång till en ny källa med grön energi.

Industriell vattenrening – kartläggning av nya metoder för att rena spillvatten för att säkerställa att bestämmelser följs. Det är också möjligt att utnyttja slam och andra organiska material från spillvatten vid produktion av biogas.

Vår samarbetsmodell

Att planera, genomföra och driva den nödvändiga energiinfrastrukturen är inte en kärnkompetens för de flesta industriföretag. Det kan därför vara klokt för företagen att fokusera på sin kärnverksamhet, medan en betrodd partner tar ansvar för deras energiproduktion.

Vi planerar, bygger och driver både ny och befintlig infrastruktur för energiförsörjning. Vi investerar för våra kunders räkning så att företagen kan stärka sin konkurrenskraft genom att frigöra kapital till sin kärnverksamhet. Vi möjliggör minskade produktionskostnader, säkerställer optimerad resurs- och energianvändning och hjälper kunderna att nå sina hållbarhetsmål.

Läs mer

Låt oss hjälpa er!

Kontakta oss för att höra hur Nevel kan hjälpa er på vägen mot en koldioxidneutral och resurseffektiv energiförsörjning.

Mike Lindén

Industry Lead, Food & Bevarage

Nordic

+46 706 683 017

Våra kundberättelser

Läs mer om våra samarbeten med företag inom livsmedelsindustrin.