Skip to content

Kemisk industri

Förbättrad energieffektivitet och utnyttjande av sidoströmmar

Den nordiska kemiindustrin tillverkar en mängd olika produkter, såsom bränslen, gödningsmedel, gummi och plast, och läkemedel. Industrin är fortfarande beroende av fossila bränslen och strävar efter att bli mer energieffektiv och minska koldioxidutsläppen från sina processer, allt för att uppfylla allt strängare miljöbestämmelser.

Den kemiska industrin förbrukar stora mängder vatten och det är viktigt att ha en effektiv vattenreningsprocess på plats. Förutom utmaningarna med minskade koldioxidutsläpp och vattenrening finns det stora möjligheter att förbättra hanteringen av sidoströmmar inom hela industrin. Tillsammans med kunderna skapar Nevel konkurrensfördelar som uppfyller operativa och miljömässiga mål.

Förbättrad energieffektivitet och hållbarhet

Nevels metod för värdeskapande passar väl in i den kemiska industrins behov. Vi kan stödja företag att förbättra energieffektiviteten och värmeåtervinningen, hantera och skapa värde från sidoströmmar, samt sänka drifts- och underhållskostnader genom outsourcad produktion av värme och ånga. Med vår hjälp kan företag frigöra kapital, fokusera på kärnverksamheten och bli mer konkurrenskraftiga.

Nevels lösningar för att minska koldioxidavtrycket och förbättra lönsamheten

 

Primär energiproduktion – i samarbete med våra kunder identifierar vi nya möjligheter att förbättra kostnadseffektiviteten och hållbarheten genom att fasa ut fossila bränslen.

Värmeåtervinning – söka nya möjligheter att återvinna överskottsvärme och energi och återanvända den till produktionsprocesser eller utnyttja den som en ytterligare intäktskälla i samarbete med kommunala verksamheter, exempelvis för fjärrvärme.

Industriell vattenrening – kartläggning av nya metoder för att dels rena spillvatten för att säkerställa att bestämmelser följs, dels underlätta återvinning och återanvändning av värdefulla material som finns i spillvattnet.

Hantering av sidoströmmar – utveckling av lösningar för återvinning av material från restavfall i sidoströmmar för att förbättra miljöprestanda och öppna för nya möjligheter att generera intäkter.

 

Vår samarbetsmodell

Att planera, genomföra och driva den nödvändiga energiinfrastrukturen är inte en kärnkompetens för de flesta industriföretag. Det kan därför vara klokt för företagen att fokusera på sin kärnverksamhet, medan en betrodd partner tar ansvar för deras energiproduktion.

Vi planerar, bygger och driver både ny och befintlig infrastruktur för energiförsörjning. Vi investerar för våra kunders räkning så att företagen kan stärka sin konkurrenskraft genom att frigöra kapital till sin kärnverksamhet. Vi möjliggör minskade produktionskostnader, säkerställer optimerad resurs- och energianvändning och hjälper kunderna att nå sina hållbarhetsmål.

Läs mer

Låt oss hjälpa er!

Kontakta vårt team för den kemiska industrin för att höra hur Nevel kan hjälpa er på vägen mot en koldioxidneutral och resurseffektiv energiförsörjning.

André Svensson

Industrial business

Sweden

+46 738 21 33 38

Mike Lindén

Industrial business

Sweden

+46 706 683 017