Skip to content

Puljonki

Partnerskap för en grönare framtid

Nevels biogasanläggning minskar avsevärt utsläppen från processerna i Puljonkis lokala fabrik i Juuka, Finland.

Grön energi från restprodukter

Nevel tar hand om bearbetningen av biprodukterna samt ångproduktionen vid Puljonkis lokala fabrik i Juuka. Där producerar Puljonki buljonger och såser för food service-branschen och restauranger i hela Europa. Biogasanläggningen byggdes intill Puljonkis fabrik, driftsättningen startade våren 2023 och den är nu drift.

Projektet har fått investeringsstöd från det finska arbets- och näringsministeriet.

Cirkulär ekonomi när den är som bäst

Det organiska avfallet som genereras i Puljonkis fabrik omvandlas först till biogas och därefter till ånga. Ångan används sedan i produktionsprocessen för buljonger och såser. Projektet är ett typexempel på en lösning för cirkulär ekonomi som gör det möjligt att nästan helt utnyttja avfallet som genereras i industriprocesser.

Både utsläpp och transportkostnader minskar när avfallet från industriproduktionen inte behöver transporteras för kompostering, eller för vidare bearbetning någon annanstans. Biprodukterna som genereras vid biogasanläggningen kan dessutom användas som gödningsmedel för behoven inom jordbruket.

Utöver miljö- och klimatfördelar ger Nevels transparenta verksamhetsmodell både besparingar och förutsägbarhet, vilket hjälper oss att hantera våra egna kostnader. När en kompetent partner planerar, driver och underhåller en anläggning för vår räkning, kan vi helt fokusera på vår egen kärnverksamhet.

Sonja Vanhala

Interim Site Manager, Puljonki AB

Partnerskap för en grönare framtid

Samarbetet bidrar i hög grad till Puljonkis klimatåtaganden. Målet är att uppnå årliga minskningar av koldioxidutsläpp på upp till 1 900 ton. Användningen av biogasanläggningens biprodukter som gödningsmedel stöder också ansträngningar för att främja ett regenerativt jordbruk.

Biogasanläggningen i Juuka kan bearbeta upp till 19 500 ton bioavfall per år och planen är att producera 980 000 m3 biogas per år, vilket motsvarar 9 700 MWh energiproduktion.

Låt oss höras – vi berättar gärna mer!

Mike Lindén

Industrial business

Sweden

+46 706 683 017