Siirry sisältöön

Kaukolämpö kiinnosti energiaillassa

5 Joulukuuta, 2019
  • Lehdistötiedotteet ja uutiset

Kuinka hyvin kaukolämpölaitteet kestävät? Mikä yhtiö Nevel Oy on? Miten Nevel suhtautuu poistoilman lämmön talteenottoon ja aurinkopaneeleihin kaukolämpöverkoissaan olevissa kerrostaloissa? Millä kaukolämpö Jokelassa tuotetaan?

Muun muassa tällaisia kysymyksiä nousi esiin 26.11. Jokelan kirjaston järjestämässä energiaillassa, jonne Nevelin edustajat oli pyydetty kertomaan ja keskustelemaan kaukolämmöstä. Vilkkaan keskustelun lisäksi osallistujat saivat tuhdin tietopaketin siitä, kuinka kaukolämpö toimii, miten kannattaa toimia mahdollisissa ongelmatilanteissa ja millä toimenpiteillä lämpöä pystyy säästämään.

– Usein ajatellaan, että energiayhtiölle on sitä parempi, mitä enemmän lämpöä kuluu, mutta kyllä meidän kaikkien yhteinen etu on, ettei lämpö karkaa harakoille. Auliisti annamme siksi vinkkejä siihen, miten lämmityskuluissa voi säästää, sanoi Antti Eskola, joka oli yksi Nevelin kolmesta paikalla olleesta asiantuntijasta.

Monille aivan uutta asiaa olivat digitalisaation mukanaan tuomat mahdollisuudet, joiden käyttömahdollisuuksia Nevel tutkii ja on myös jo ottanut käyttöön.

– Digitalisaatio mahdollistaa jo nyt tuotannon optimoinnin, häiriöiden nopean havaitsemisen, energian tehokkaan jakelun ja lämmönkäytön tehokkaan raportoinnin asiakkaille. Tulevaisuuden visiona on se, että kiinteistöjen älykkäät lämmönohjausjärjestelmät mahdollistavat lämmöntuotannon joustavuuden reaaliaikaisesti, Eskola ja Jussi Lehtinen kertoivat.

Jutun alussa oleviin kysymyksiinkin saatiin illan aikana vastaukset. Eskola, Lehtinen ja kolmantena Nevelistä paikalla ollut Taija Korjus kertoivat, että kaukolämpö on varsin kestävä lämmitysratkaisu. Kaukolämpöputkien käyttöiäksi lasketaan noin 50 vuotta ja kaukolämmönjakokeskus voi kestää useita vuosikymmeniä. Nevel Oy on puolestaan yhtiö, joka jatkaa Vapon lämpö- ja sähköliiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa yhteisen nimen alla. Paljon tilaisuudessakin puhuttanut lämmön talteenoton ja aurinkopaneelien yhdistäminen kaukolämpöön ovat taas asioita, joita Nevel selvittää tarvittaessa. Tärkeää on toteuttaa ne siten, että kokonaisuus toimii hyvin. Ja yli 90 prosenttia Jokelassa käytetystä polttoaineesta on kotimaista ja noin 70 prosenttia uusiutuvaa polttoainetta, kuten metsähaketta.

Kirjasto kutsui kylään

Energia-illan järjestämisestä vastasi Jokelan kirjasto. Kirjastovirkailija Taru Harju kertoo, että taustalla on halu esitellä, mitä toimijoita Jokelan alueella on.

– Kirjasto on sopiva paikka myös tällaisten yhteiskunnallisten asioiden esillä pitämisessä. Kun meillä on ollut täällä jo pitkään kaukolämpölaitos niin ajattelimme, että voisi olla hyvä tarjota asukkaille mahdollisuus kuulla, miten järjestelmä toimii ja ketkä sitä pyörittävät.

Eskola, Lehtinen ja Korjus sanovat, että oli hieno mahdollisuus päästä kertomaan kaukolämmöstä ja pohtimaan laajemminkin lämmitysasioita, sillä keskustelu ulottui kaukolämmön lisäksi esimerkiksi maalämpöön ja aurinkoenergiaan.

– Mielellään lähdemme tällaisiin tilaisuuksiin mukaan. Kannattaa olla Neveliin yhteydessä, jos haluatte meidät mukaan kertomaan kaukolämmöstä ja sen mahdollisuuksista, he muistuttavat.

Kiinnostus energia-asioihin toi paikalle

Yksi tilaisuuden osallistujista oli Esa Vuorinen, joka kertoi olleensa 15 vuotta hallituksessa taloyhtiössä, joka liittyi Jokelan kaukolämpöverkkoon heti alkuvaiheessa. Lämpöä on hänen mukaansa riittänyt hyvin, mutta taloyhtiön päässä tiedolle on tarvetta.

– Toki nämä lämmitysasiat kiinnostavat, koska ne ovat taloyhtiölle suuri menoerä. Tulin hakemaan informaatiota ja kysymään esimerkiksi, miten aurinkopaneelit sopisivat Nevelin kaukolämmön yhteyteen, kun meidänkin talomme sijainti voisi olla hyvä niitä varten. Oikein hyvä tilaisuus tämä oli, hän kiitteli.