Siirry sisältöön

Kuulumisia Veitsiluodon teollisuusalueen toiminnasta

21 Joulukuuta, 2023
  • Lehdistötiedotteet ja uutiset

Lokakuusta 2022 lähtien Nevel on vastannut Veitsiluodon alueen energiainfrastruktuuripalveluiden toimittamisesta. Veitsiluodon alueella on tämän jälkeen tapahtunut paljon kehitystä, mukaan lukien biokattilalaitoksen rakentaminen, kaukolämpöverkon laajentaminen sekä ympäristöluvan hakeminen uudistettavan jätevedenpuhdistamon toimintaan.

Moderni biokattilalaitos vähentää päästöjä
Nevel on rakentanut Veitsiluodon tehdasalueelle 11 MW biokattilalaitoksen sisältäen tehokkaan savukaasujen lämmöntalteenoton. Mm. sahan sivuvirtoja hyödyntäen tuotetaan tehokkaasti ja päästöjä minimoiden höyryä ja lämpöä tehdasalueelle ja ympäristön kaukolämpöverkkoon. Rakentaminen on edennyt suunnitellusti. Laitoksen toiminta on käynnistynyt ja viimeistelemme paraikaa käyttöönottoa.

Nevel hakee ympäristölupaa uudistettavan jätevedenpuhdistamon toimintaan
Nevel hakee ympäristölupaa Veitsiluodon teollisuusalueella sijaitsevan jätevedenpuhdistamon uudistamiseen ja käyttöönottoon. Nevel selvittää luvituksen myötä mahdollisuutta uudistaa Stora Enso Veitsiluoto Oy:ltä ostettava jätevedenpuhdistamo ja huolehtia Veitsiluodon teollisuusalueen jätevesien käsittelystä.

Lupahanke tukee yhteistyötä Infinited Fiber Kemi Oy:n kanssa, jolla on suunnitelmissa rakennuttaa Veitsiluotoon tekstiilikuitutehdas. Jätevedenpuhdistamo on tarkoitus uudistaa teollisuusalueen toimijoiden prosesseissa muodostuville jätevesille sopivaksi. Jätevedenpuhdistamon uudistustyöt ajoittuvat vuosille 2024 ja 2025, ja uudistettu jätevedenpuhdistamo tulee olemaan käytössä tekstiilikuitutehtaan käynnistyessä. Tarkoituksena on toteuttaa ympäristöystävälliset ja tehokkaat ratkaisut, ja sitoutua toimintaan pitkällä tähtäyksellä.

Kaukolämpöverkko laajenee
Nevel on rakentanut Veitsiluodon alueella lisää kaukolämpöverkkoa, jolla parannamme teollisuuden pääsyä kaukolämmön pariin sekä kehitämme energiatehokkuutta. Uusia kaukolämmön käyttökohteita on lisätty verkkoon jo yli 4 MW huipputehon edestä. Hepolan ja Rytikarin alueella on lisäksi tulossa parannuksia kaukolämpöverkkoon mm. hyötysuhdetta parantaen ja verkostohäviöitä vähentäen.

Kaukolämmön tuotantoa operoidaan ja valvotaan Nevelin etäkäyttökeskuksesta 24h hyödyntäen kaukolämpötuotannon skaalaetuja. Etäkäytöllä mahdollistetaan laitoksen operointi ympäri vuorokauden, optimoidaan kaukolämmön tuotantoa mm. polttoaineen kulutuksen, happitason sekä energiatehokkuuden osalta.

Lisätietoja
Hanna Viita
Vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, Nevel
040 1671755

Nevel lyhyesti
Nevel tarjoaa teollisuuden ja kiinteistöjen kehittyneitä infrastruktuuriratkaisuja, jotka ovat tarkoitukseen tehtyjä ja tulevaisuudenkestäviä. Olemme sitoutuneet ilmastopositiiviseen kasvuun ja toteutamme yhteiskunnallista muutosta luomalla paikallisia kiertotalouksia sekä edistämällä siirtymää CO2-neutraaliin energiantuotantoon. Nevelillä on lähes 100 teollista ja yli 5.000 kiinteistöasiakasta, joille se tarjoaa hajautettuja energia- ja kiertotalousratkaisuja. Nevel operoi yli 130:tä energiantuotantolaitosta ja hallinnoi yli 40:tä kaukolämpöverkkoa. Yhtiön liikevaihto on 115 miljoonaa Euroa. Nevelin palveluksessa on 190 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.