Siirry sisältöön

Mainettaan parempi kaukolämpö siirtyy kohti hiilineutraaliutta nopeammin kuin moni uskoo

23 Helmikuuta, 2022
  • InfraTalks – näkökulmia infrastruktuuriin

Energiateollisuuden 2020 tilastokatsauksen mukaan Suomessa on noin 15 000 kilometriä kaukolämpöverkkoa, joka lämmittää noin kolmea miljoonaa suomalaista. Laaja verkko tarjoaa etuja kaikille verkkoon kytketyille tahoille, minkä vuoksi kaukolämmön hyötyjä tulisi tarkastella yhteisön tasolla julkisessa keskustelussa korostuneen kiinteistökohtaisen vertailun sijaan.

Kaukolämpöverkko mahdollistaa osaltaan energiaekosysteemien toimintaa ja edistää näin kiertotaloutta. Kaukolämpöverkko yhdistää kotitaloudet, yritykset ja julkiset kiinteistöt, jolloin kotien lämmityksessä voidaan vaikkapa hyödyntää kaukolämpöverkkoon kuuluvan tehtaan tai datakeskuksen hukkalämpöä.

Lisäksi kaukolämpöverkko toimii alustana teollisuuden ylijäämälämpöjen ja muiden sivuvirtojen hyödyntämiselle, mutta myös energiantuotannon optimoinnin mahdollistavana lämpövarastona. Kun sähköä on markkinoilla paljon, sitä voidaan varastoida kaukolämpöverkkoon lämpöenergiana edullisemmin verrattuna sähkön varastointiin. Tämä lisää myös energiajärjestelmän joustavuutta.

Euroopan unioni tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä, Suomi vuoteen 2035 ja kaukolämpöala vuoteen 2030 mennessä. Kaukolämpö on usein yhdistetty kivihiilen polttoon. Todellisuudessa suurimassa osassa kaukolämpöverkoista kivihiilen osuus on jo nyt 0 prosenttia. Neljässä isossa kaupungissa, missä vielä käytetään merkittävästi kivihiiltä, ovat energiayhtiöt sitoutuneet kivihiilen polton lopettamiseen viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kaukolämpöyhtiöt ovat uudistaneet viime vuosina järjestelmiään tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Energiateollisuuden mukaan kaukolämmön päästöt ovat vähentyneet kymmenessä vuodessa puoleen ja vähenevät kolmannekseen nykyisestä seuraavan 10 vuoden aikana. Uskon, että päästöt tulevat todellisuudessa tippumaan kolmannekseen jo seuraavan viiden vuoden aikana.

Kaukolämpö mahdollistaa kestävät lämmitysratkaisut laajemmin kuin ainoastaan yhdelle kiinteistölle. Kun jokaiselle kiinteistölle ei tarvitse rakentaa erillistä lämpöratkaisua, lämmöntuotannon muuttaminen uusiutuvaksi onnistuu mittakaavaetuja hyödyntäen. Sadat tai jopa tuhannet asukkaat ja kiinteistöt korjaavat hyödyt tästä.

Energiateollisuuden mukaan kaukolämmön päästöt ovat vähentyneet kymmenessä vuodessa puoleen ja vähenevät kolmannekseen nykyisestä seuraavan 10 vuoden aikana. Uskon, että päästöt tulevat todellisuudessa tippumaan kolmannekseen jo seuraavan viiden vuoden aikana.

Clas Blomberg on Nevelin kuntainfrastruktuurista vastaava johtaja. Hänellä on runsaasti energia-alan kokemusta esimerkiksi voimalaitoksista, prosessiteollisuudesta ja uusiutuvista energiamuodoista, ja hän on aktiivinen toimija energiateollisuuden foorumeilla. Clasia motivoi kasvu ja hän on innostunut kuntien infrastruktuurin kehittämisestä uudelle tasolle synergia- ja mittakaavaetujen kautta.