Siirry sisältöön

Mitä energiamarkkinoilla tapahtuu – osa 2

30 Elokuuta, 2022
  • InfraTalks – näkökulmia infrastruktuuriin
  • |
  • Lehdistötiedotteet ja uutiset

Miltä tuleva lämmityskausi näyttää ja onko energian saatavuus turvattu? Miten käy energian hinnoittelun? Voimmeko pitää kiinni vihreän siirtymän tavoitteista? Mitä minä voin tehdä, jotta energiaa säästyy?

Energiamarkkinoilla tapahtuvat muutokset ovat esillä päivittäin ja herättävät ymmärettävää huolta mm. energian saatavuudesta, ympäristöystävällisyydestä ja hinnoittelusta. Energiamarkkinan vaikutukset Venäjän hyökättyä Ukrainaan ovat konkretoisoituneet loppukäyttäjiä myöten. Nämä vaikutukset ulottuvat suuresti myös Suomeen ja suomalaisiin. Kysymyksiä on monia. Riittääkö energia? Nouseeko energian hinta, kuinka paljon ja millä aikavälillä? Miten oma energiayhtiöni on varustautunut? Voimmeko pitää kiinni ympäristö- ja ilmastotavoitteista? Mitä minä tai kiinteistöni edustajat voimme tehdä, jotta energian kulutus pysyy kurissa? Pureskellaanpa näitä asioita tarkemmin.

Lämmön saatavuus on varmistettu

Energiatuonnin loppuminen Venäjältä on kasvattanut kotimaisen polttoaineen kysyntää, mikä näkyy myös polttoaineiden hinnoissa. Kaukolämmön tuotantoon käytettävien polttoaineiden hinnat ovat nousseet alkuvuoden aikana tuntuvasti, jopa useita kymmeniä prosentteja. Osaltaan kiihtyvä inflaatio eli yleinen kustannustason nousu vaikuttaa myös kaukolämmön tuotantokustannuksiin. Lisäksi uusiutuvan energian ja uusien teknologioiden hyödyntämistä pyritään vauhdittamaan entistä nopeammalla aikataululla.

Kaukolämpöyhtiöt ovat tehneet paljon töitä, jotta lämmityksessä käytettävän polttoaineen saatavuus varmistetaan seuraavalle lämmityskaudelle. Nevelillä huolehdimme lämmön saatavuudesta kaikissa olosuhteissa eikä välittömiä toimitushaasteita ole. Olemme varmistaneet polttoaineen saatavuuden seuraavalle kaudelle ja olemme tehneet huoltovarmuussuunnitelmia niin, että pystymme toimimaan myös erikoistilanteissa. Pyrimme jatkuvasti kehittämään lämmön tuotantoon käytettävää teknologiaa ja monipuolistamaan polttoainevalikoimaamme. Esimerkiksi loppuvuodesta aloitamme kierrätyspolttoaineiden käytön Forssan voimalaitoksellamme. Tämä luo alueella myös paikallista kiertotaloutta.

Miten oma energiayhtiöni on varustautunut ja pääsee haasteiden yli? Mitä jos tulee sähkökatkoja?

Suomessa energian huoltovarmuudesta vastaa Huoltovarmuuskeskus, jonka mukaan energian huoltovarmuus on hyvällä tasolla. Energian huoltovarmuudesta ja varautumisesta häiriötilanteisiin vastaavat yhdessä Huoltovarmuuskeskus ja energia-alan yritykset sekä alan organisaatiot. Energiayhtiöt kuten Nevel ylläpitävät erilaisten häiriö- ja kriisitilanteiden varalta varautumis- ja valmiussuunnitelmia.

Kaukolämmön toimitusvarmuus Suomessa on yli 99 %. Lämmönjakelun keskeytykset ovat harvinaisia ja useimmiten kestoltaan lyhyitä. Vaikka lämmönjakelu olisi esimerkiksi sähkökatkoksen vuoksi joitakin tunteja poikki, ei kiinteistön sisälämpötila laske merkittävästi. Energiateollisuus ry:n laskelmien mukaan -20 asteen pakkasella kivirakenteisen pientalon kylmeneminen 15 asteeseen kestää lähes vuorokauden. Vaikka julkisuudessa olevat skenaariot muutaman tunnin sähkönsäännöstelykatkoista tulisivat talvella, kiinteistö pysyy lämpimänä.

Mahdollisen sähkökatkon osalta Nevelillä on oman tuotantonsa osalta varajärjestelmä, jonka avulla lyhyet sähkökatkokset eivät aiheuta katkoja kaukolämmön tuotantoon.

Nevel toimittaa kaukolämpöä kiinteistöille. Kiinteistöjen osalta kaukolämmön hyödyntämiseen tarvitaan myös sähköä. Sähkön varajärjestelmiä on yleensä vain kriittisissä kohteissa, kuten sairaaloissa. Mahdollinen sähkön varajärjestelmä tulee ylläpitää kiinteistön omistajan toimesta.

Nevelillä tarkkailemme kaukolämpöverkkojemme toimintaa ympäri vuorokauden käyttökeskuksestamme ja pystymme reagoimaan vikatilanteisiin heti. Jos huomaat kaukolämmön jakeluhäiriön, ilmoitathan siitä vikapäivystysnumeroomme 020 334 020. Vikanumero palvelee 24 h. Muut asiakaspalveluasiat hoituvat numerossa 020 331 040 klo 9-15 välisenä aikana.

Nouseeko energian hinta, kuinka paljon ja millä aikavälillä?

Maailmantilanne on tuonut arvaamattomia muutoksia energiamarkkinoille. Vaikutukset ovat konkretisoituneet loppukäyttäjiä myöten. Nevel on nostanut kaukolämmön hintaa paikkakuntaisesti 1.7.2022 alkaen mm. polttoaineiden hintojen noususta johtuen. Korotukset ovat paikkakuntakohtaisia. Asumismuodosta ja paikkakunnasta riippuen hinnantarkistus on ollut 2,7 – 9,5 %. Hinnantarkitus ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä. Mitä tapahtuu energian hinnoille seuraavan vuoden aikana, on vaikea ennustaa. Teemme toimenpiteitä yhteistyössä kumppaneittemme ja asiakkaittemme kanssa, jotta jatkossakin voimme varmistaa energian saatavuuden ja kaukolämmön kilpailukyvyn.

Voimmeko pitää kiinni ympäristö- ja ilmastotavoitteista?

Energiamarkkinoiden tilanne on haastava meille kaikille. Toivomme, että pääsemme haasteiden yli mahdollisimman nopeasti. Ympäristö- ja ilmastotavoitteiden osalta olemme sitoutuneet kehittämään ja kasvattamaan infrastruktuuria ja kaukolämpöä pitkällä tähtäimellä. Varmistamme kaukolämmön saatavuuden kaikissa olosuhteissa ja haluamme pitää kiinni ympäristötavoitteestamme. Seuraavien muutaman vuoden osalta saatamme tinkiä muutoksen nopeuden osalta, jotta varmistamme energian saatavuuden, mutta pyrimme suunnitelman mukaan kohti fossiilivapaata energiatuotantoa 2030 mennessä.

Mitä minä voin tehdä, jotta energiaa säästyy?

Lokakuun 10. päivä alkaa valtakunnallinen Energiansäästöviikko. Silloin alkaa täydellä teholla myös Motivan, Energiaviraston, työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston kanslian, ympäristöministeriön ja Sitran yhteistyökampanja Astetta alemmas. Sen kautta myös Nevelillä kannustamme energiansäästöön ja olemme mukana kampanjassa.

Kotitalouksille ja kuluttajille vinkkejä löytyy sivulta Aloita energiansäästö nyt. Taloyhtiöille vinkkejä löytyy sivulta Varautuminen taloyhtiöissä.

Olemme sitoutuneet vastuullisuusohjelmaamme, jossa menemme yhdessä asiakkaittemme kanssa kohti ilmastopositiivista tulevaisuutta. Tällä hetkellä olemme todella suurien haasteiden parissa, mutta eri toimijoiden yhteistyöllä ja konkreettisilla toimenpiteillä uskomme, että pääsemme tästä vielä valoisampiin aikoihin.

Osa 1 – Mitä energiamarkkinoilla nyt tapahtuu?

Hanna Viita

Nevel tarjoaa teollisuuden ja kuntien kehittyneitä infrastruktuuriratkaisuja, jotka ovat tarkoitukseen tehtyjä ja tulevaisuudenkestäviä. Nevel operoi yli 130:tä energiantuotantolaitosta ja hallinnoi yli 40:tä kaukolämpöverkkoa. Yhtiön liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa. Nevelin palveluksessa on 150 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Olemme sitoutuneet ilmastopositiiviseen tulevaisuuteen ja toteutamme yhteiskunnallista muutosta luomalla paikallisia kiertotalouksia sekä edistämällä siirtymää CO2-päästöttömään energiantuotantoon.