Siirry sisältöön

Mitä energiamarkkinoilla tapahtuu – osa 3

8 Maaliskuuta, 2023
  • InfraTalks – näkökulmia infrastruktuuriin

Kuinka kirkas on kristallipallo energiamarkkinan suhteen? Energiakriisi jatkuu, mutta helpotuksiakin on ollut. Mitkä ovat ajankohtaisia aiheita energiamarkkinoilla ja miltä näyttää tie kohti seuraavaa lämmityskautta?

Vuoden 2022 raportit kertovat karua kieltä energiakriisistä. Energian saatavuus, hinnoittelu, inflaatio ja ympäristöasiat ovat olleet päivittäisiä huolenaiheita. Haasteet jatkuvat, mutta leudon talven myötä pahimmat uhkakuvat on toistaiseksi saatu sivuutettua. Esimerkiksi suunniteltuja alueellisia sähkökatkoksia ei ole toteutettu. Sähköä ja lämpöä on saatu tuotettua kattamaan kiinteistöjen ja teollisuuden tarvetta. Kuluttajat, kiinteistöt ja teollisuus ovat lisäksi omilla energiateoillaan aikaansaaneet suuren energiasäästön. Fingridin mukaan vuonna 2022 sähkönkulutus laski noin kuusi prosenttia.

Lämmön saatavuus varmistettiin. Tulevan lämmityskauden valmistelut käynnissä.

Lämmön tuotantoon käytettävien polttoaineiden hinnat ovat nousseet viime vuonna tuntuvasti, jopa useita kymmeniä prosentteja. Osaltaan kiihtyvä inflaatio eli yleinen kustannustason nousu on vaikuttanut myös tuotantokustannuksiin. Energiateollisuuden mukaan energiakriisi heijastui kaukolämmön hintoihin kuitenkin sähkölämmitystä maltillisemmin.

Kaukolämpöyhtiöt ovat tehneet paljon töitä, jotta lämmityksessä käytettävän polttoaineen saatavuus varmistetaan. Ensi kauden lämmityskautta valmistellaan nyt, eivätkä vaikeudet ole vielä ohi. Eri maiden energiatilanteet vaikuttavat Suomessa. Kotimaisesta ja ulkomaisesta polttoaineesta kilpaillaan yhä. Tapetilla ovat sekä polttoaineen saatavuus sekä hintataso.

Nevelillä huolehdimme lämmön saatavuudesta. Pyrimme jatkuvasti kehittämään lämmön tuotantoon käytettävää teknologiaa ja monipuolistamaan polttoainevalikoimaamme. Joulukuussa aloitimme kierrätyspolttoaineiden käytön Forssan voimalaitoksella. Tämä luo alueella myös paikallista kiertotaloutta. Teemme toimenpiteitä yhteistyössä kumppaneittemme ja asiakkaittemme kanssa, jotta voimme varmistaa energian saatavuuden ja kaukolämmön kilpailukyvyn.

Toimitusvarmuus ja energiajärjestelmän ylläpito

Ensisijaisena energiakriisin keskiössä on ollut energian toimitusvarmuus. Tästä tavoitteesta ei voida tinkiä. Toimitusvarmuus koostuu koko energian arvoketjusta lähtien eri energianlähteistä, polttoaineen saatavuudesta, sen tuotannosta ja logistiikasta energiantuotantoon ja sen jakeluun. Oman mausteensa tuovat sääntely ja verotus ja mm. näiden vaikutus investointeihin. Suomessa vaihtuu tämän vuoden aikana hallitus, joka tulee omalta osaltaan linjaamaan, miten se tukee energiamurrosta. Tärkeää on, että energiajärjestelmä toimii, ja että energian saatavuus ja investoinnit on turvattu, joilla rakennetaan systeemiä pitkälle tulevaan. Tyypillisesti energiainfrastruktuurin investoinnit tehdään 20-25 vuoden tähtäimellä, jotta kannattavuus on turvattu.

Vihreästä siirtymästä kiinni pitäminen

Energiakriisin myötä on vahva tarve vauhdittaa energiatransformaatiota. Transformaatio tarkoittaa, että siirrymme energiantuotannon ja -kulutuksen osalta kohti vastuullisempia ratkaisuja, hiilineutraaliutta, tukien kansainvälisiä ja kansallisia, sekä asiakaskohtaisia vastuullisuustavoitteita. Energia-ala on investoinut paljon muutoksiin, joilla saadaan aikaiseksi vastuullisempaa ja vihreämpää energiaa. Toimenpiteisiin kuuluvat mm. uusiutuva energia tai kierrätettävä energia sekä muut kiertotalousratkaisut. Suunta on kohti toimivaa vähähiilistä energiajärjestelmää, jossa asiakkaan valinnanvapautta kehitetään. Siinä hyödynnetään erilaisia teknologioita ja skaalaetuja. Esimerkiksi kaukolämpöverkko toimii alustana, jossa voidaan hyödyntää teollisuuden sivuvirtoja. On tärkeää, että päätökset tukevat vähähiilistä energiantuotantoa ja investointeja niihin.

Voidaanko puhua siitä mitä tapahtuu energiakriisin jälkeen?

Energiakriisi jatkuu, mutta kysymys kuuluu mitä sen jälkeen. Kenelläkään ei varmastikaan ole kristallipalloa, jossa näkyisi kriisin kesto tai sen laajuus. Tällä hetkellä on ajankohtaisia aiheita, joita työstetään, mutta arvioita kovin pitkälle tulevaan on vaikea antaa. Sen takia syytä tuhlailuun ei ole. Toimenpiteitä täytyy tehdä jokaisen osalta: päätöksentekijät, energia-ala, teollisuus ja kuluttajat. Oikeudenmukaiseen siirtymään kuuluvat taloudelliset, ympäristö- ja sosiaaliset tekijät. Näiden tasapaino on tärkeää, jotta energiaa riittää ja sen tuotanto ja kulutus ovat tasapainossa, myös luonnon suhteen.

Olemme sitoutuneet vastuullisuusohjelmaamme, jossa menemme yhdessä asiakkaittemme kanssa kohti ilmastopositiivista tulevaisuutta. Tällä hetkellä olemme todella suurien haasteiden parissa, mutta eri toimijoiden yhteistyöllä ja konkreettisilla toimenpiteillä uskomme, että pääsemme tästä vielä valoisampiin aikoihin.

Hanna Viita

 

Nevel tarjoaa teollisuuden ja kiinteistöjen kehittyneitä infrastruktuuriratkaisuja, jotka ovat tarkoitukseen tehtyjä ja tulevaisuudenkestäviä. Olemme sitoutuneet ilmastopositiiviseen kasvuun ja toteutamme yhteiskunnallista muutosta luomalla paikallisia kiertotalouksia sekä edistämällä siirtymää CO2-neutraaliin energiantuotantoon. Nevelillä on lähes 100 teollista ja yli 5.000 kiinteistöasiakasta, joille se tarjoaa hajautettuja energia- ja kiertotalousratkaisuja. Nevel operoi yli 130:tä energiantuotantolaitosta ja hallinnoi yli 40:tä kaukolämpöverkkoa. Yhtiön liikevaihto on 115 miljoonaa Euroa. Nevelin palveluksessa on 190 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.