Siirry sisältöön

Mitä energiamarkkinoilla tapahtuu? Osa 4

5 Lokakuuta, 2023
  • InfraTalks – näkökulmia infrastruktuuriin

Viime talven energiakriisistä on selvitty jo pitkälle, mutta haasteet tulevat jatkumaan seuraavankin lämmityskauden. Polttoaineiden hinnat ovat korkealla, ja tämä on vaikuttanut lämmityksen hintoihin. Energiamarkkinoilla tilanne on kuitenkin kohtalaisen vakaa. Energiaratkaisut tukevat hyvinvointia ja talouden kasvua. Energia-alan yritykset ovat pitäneet kiinni ilmastotavoitteistaan haastavista vuosista huolimatta. Katsotaan mitkä ovat tällä hetkellä energiamarkkinoiden ajankohtaisia aiheita.

Hallitusohjelma ja energia

Uusi hallitus on aloittanut toimintakautensa. Hallitusohjelma on julkaistu kesällä ja budjetti on esitelty syyskuussa. Energiateollisuuden arvio hallitusohjelmasta on ollut positiivinen. Energiapolitiikka saa jatkoa edelliseltä hallituskaudelta. Hallituksen energiapolitiikan fokuksessa ovat mm. puhtaan siirtymän investoinnit, energiahintojen kohtuullinen taso, päästötön energiatuotanto ja siihen perustuva vienti, sekä kunnianhimoisen ilmastopolitiikan jatkuminen.

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä kommentoi ET:n tiedotteessa näin: ”On tärkeää, että ilmastotoimista pidetään kiinni ja luodaan edellytyksiä niiden toteuttamisessa tarvittaville investoinneille. Ilmastopolitiikka mahdollistaa sekä edullisen energian riittävän saatavuuden, että sille rakentuvat taloudelliset näkymät.” Energiateollisuus nosti omassa arviossaan ohjelmasta esille luvituksen sujuvoittamisen, johon on luvattu muutosta. Budjetin osalta hallitus sitoutuu tutkimukseen, kehitykseen, innovaatioihin ja niiden myötä kestävän energiajärjestelmän hankkeisiin.

Energiakriisin jatkot – sähkö ja lämpö

Venäjän hyökkäyssodan myötä energiamarkkinat kokivat suuria haasteita. Polttoaineen saatavuus Venäjän tuonnin loputtua vaikeutui. Tämä johti osaltaan energian hinnan nousuun. Suurten maiden, esimerkiksi Saksan, energiahaasteet heijastuvat Suomeenkin. Sähkön osalta on koettu viime talvena rajuja hintanousuja. Tilanne on vakautunut eri energianlähteiden, kuten Olkiluodon myötä, mutta kysymyksiä on edelleen esim. hinnoittelun ja sopimusmallien osalta.

Lämmityksen osalta tilanne on edelleen haastava. Toimitusvarmuus on taattu, mutta polttoaineiden saatavuus- ja hintapaineet näkyvät kaukolämmön hinnoittelussa. Viime talven kaltaiset energian säästötalkoot on hyvä pitää agendalla ja kiinteistöt ja asukkaat voivat myös omilla toimillaan vaikuttaa kustannuksiin. Markkinatilanteesta huolimatta energiayhtiöt ovat pitäneet tiukasti kiinni päästötavoitteistaan. Myös Nevel pitää kiinni sitoutumisestaan 2030 hiilineutraaliin kaukolämpöön, sekä edistää hiilineutraaliutta yhdessä teollisuusasiakkaittensa kanssa. Kaukolämpöä, ja energiantuotantoa kehitetään jatkuvasti. Puhutaan vastuullisesta energiajärjestelmästä. Katsotaan seuraavaksi mitä se tarkoittaa.

Kohti toimivaa, vastuullista energiajärjestelmää

Olemme kaikki osa energiajärjestelmää. Tässä energiajärjestelmässä tuotetaan ja kulutetaan energiaa, tavoitteena energian päästöttömyys sekä materiaalin kierto. Energiajärjestelmässä on tärkeää sen jatkuva kehittäminen, uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen, uusien teknologioiden hyödyntäminen, eri sektoreiden, kuten energiasektorin ja liikennesektorin, välinen yhteistyö. Hyvä esimerkki energiajärjestelmästä on kiertotalous, jossa teollisuudesta tulevaa hukkaa, kuten hukkalämpöä tai teollisuuden tuotannosta tulevia sivuvirtoja hyödynnetään energian lähteenä.

Energiantuotanto kulkee kohti sähköistämistä. Tämä tarkoittaa, että jatkossa esimerkiksi kaukolämpöä voidaan tehdä tuulivoiman tai aurinkovoiman avulla, päästöttömästi. Sähköistymisen vauhti tulee kiihtymään, mutta se ei seuraavien vuosikymmenien aikana täysin korvaa ns. polttamalla tehtyä energiaa. Tämän vuoksi esimerkiksi bioenergian rooli on merkittävä. Lisäksi energian lähteitä haetaan muualta. Polttoaineiden valikoima laajenee. Jätteestä on tullut hyödyke, energianlähde, jonka hyödyntäminen muodostaa paikallisen kiertotalouden. Jätteen haaste energiantuotannossa on sen lajittelu, sillä jäte sisältää lähtökohtaisesti fossiilista energiaa, kuten muovia. Jos tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto, tämä fossiilinen osuus tulee kompensoida. Kompensaatiota voidaankin tehdä joko ns. teknisellä tai luonnollisella kompensoinnilla.

Energia toimii alustana, palveluna, johon kuluttajatkin voivat tuottaa energiaa, sekä optimoida sen käyttöä tarpeen mukaan. Jatkossa lämmityksestä onkin tulossa monipuolisempi palvelu. Visiona on energianlähteen valinnanvapaus, omaan kotitalouteen, kiinteistöön, kunnan tai teollisuuden käyttöön valittu, sopiva, optimoitu malli, jossa hyödynnetään dataa.

Kaukolämpö tarjoaa tulevaisuuden kestävän energia-alustan

Kaukolämpö on tällä hetkellä Euroopassa hyvin kiinnostava lämmitysmuoto. Kaukolämmön maine ei ole ollut kirkas, sillä joillain paikkakunnilla käytössä on ollut vielä paljon fossiilista polttoainetta. Kaukolämpö on kuitenkin mainettaan parempi. Esimerkiksi Nevelin verkkojen keskimääräinen uusiutuvan energian määrä on jo yli 80%.

Kaukolämpö on ainoa energiamuoto, jossa voidaan hyödyntää teollisuudesta tulevaa hukkaa. Kaukolämmön energianlähteenä voidaan käyttää esim. teollisuuden sivuvirtoja kuten kaurankuoria, lietettä ja hukkalämpöä. Se muodostaa alustan paikalliselle kiertotaloudelle. Kaukolämmön infrastruktuuriin investoidaan ja se muokkautuu enenevässä määrin joustavammaksi energiamuotojen suhteen. Kaukolämpö on toimitusvarma, huoleton ja kilpailukykyinen lämmitysmuoto.

Hanna Viita

Nevel tarjoaa teollisuuden ja kiinteistöjen kehittyneitä infrastruktuuriratkaisuja, jotka ovat tarkoitukseen tehtyjä ja tulevaisuudenkestäviä. Olemme sitoutuneet ilmastopositiiviseen kasvuun ja toteutamme yhteiskunnallista muutosta luomalla paikallisia kiertotalouksia sekä edistämällä siirtymää CO2-neutraaliin energiantuotantoon. Nevelillä on lähes 100 teollista ja yli 5.000 kiinteistöasiakasta, joille se tarjoaa hajautettuja energia- ja kiertotalousratkaisuja. Nevel operoi yli 130:tä energiantuotantolaitosta ja hallinnoi yli 40:tä kaukolämpöverkkoa. Yhtiön liikevaihto on 115 miljoonaa Euroa. Nevelin palveluksessa on 190 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.