Siirry sisältöön

Mitä kuntien resurssitehokas energiatulevaisuus tarkoittaa?

6 Elokuuta, 2019
  • Lehdistötiedotteet ja uutiset

Infrastruktuurin ja energiantuotannon resurssitehokkuus muuttuu vuorovaikutteisemmaksi. Kuntien, teollisuuden ja kotitalouksien yhteistyö on avainasemassa.

Huoli fossiilisten polttoaineiden ympäristövaikutuksista, tiukentunut sääntely ja kehittyvä teknologia ovat ajaneet energiamarkkinat murrokseen. Tämän muutoksen mahdollistavat paitsi uusiutuvan energian parempi kilpailukyky, myös digitalisoituminen, kehittyvä koneoppiminen ja lainsäädäntö. Tiukentuneet määräykset tuovat myös mukanaan uusia velvoitteita, joilla pyritään vähentämään päästöjä ja parantamaan tehokkuutta.

Pitkällä aikavälillä tämä tarkoittaa myös fossiilisten polttoaineiden vaiheittaista alasajoa. Samalla kestävä ajattelu valtaa alaa yhteiskunnassa, ja tämä on aiheuttanut muutoksen teollisuuden ja kuluttajien käyttäytymisessä ja investoinneissa. Lähivuosina on odotettavissa suuria infrastruktuurihankkeita ja siihen liittyviä investointitarpeita.

Kohti tietoon perustuvaa yhteistyömallia

Uusien palveluiden ja toimintamallien luominen ja käyttöönotto edellyttää uudenlaisia työskentelytapoja sekä oikeanlaista osaamista ja kokemusta. Teknologioiden hyödyntäminen edellyttää myös perustavanlaatuista asiantuntemusta.

Tulevaisuudessa energiaa tuotetaan ja käytetään fiksummin, ja siirrymme vähitellen kohti nollapäästötasoa. Käytännössä tämä tarkoittaa energian, materiaalin ja informaation tehokkaampaa käyttöä ja uusiutuvan energian osuuden kasvua – ja se edellyttää toimia kaikilta osapuolilta: teollisuudelta, yrityksiltä, yhteiskunnalta ja kotitalouksilta.

Tiedon parempi saatavuus kytkee esimerkiksi energian tuotannon ja kulutuksen saumattomasti toisiinsa. Kaikki energia- ja materiaalivirrat voidaan optimoida, jolloin päästöjä syntyy minimaalisesti ja jätteen määrä vähenee. Kiertotalousajattelu tuottaa mittakaavaetuja teollisuudelle, energiantuottajille ja kotitalouksille.

Kuntien olisi hyvä lähteä kartoittamaan oma polku optimaaliseen ja resurssitehokkaaseen energiatulevaisuuteen ja siihen liittyviin investointeihin. Kunnilla on nyt luonteva hetki pohtia miten infrastruktuurin kehitys ja investoinnit jatkossa hoidetaan – kuntien toimesta vai yhdessä kumppanien kanssa.

Nevelin esimerkki kuntien ja teollisuuden välisestä yhteistyöstä: Utajärvellä harjoitetaan kiertotaloutta, joka tuottaa mittakaavaetuja teollisuudelle ja kotitalouksille.

Ota yhteyttä!

Mikko Reuna, Sales and Accounts, Real Estate Business
mikko.reuna@nevel.com
puh. +358 40 137 4854

Lue lisää kuntien energiaratkaisuista