Siirry sisältöön

Nevel mukana lämpöpumppuhankkeessa, jonka tavoitteena on tehostaa teollisuuden hukkalämmön hyödyntämistä

28 Helmikuuta, 2023
  • InfraTalks – näkökulmia infrastruktuuriin
Nevel on mukana LUT-yliopiston tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on vahvistaa suomalaisen lämpöpumpputeollisuuden kilpailukykyä ja markkina-asemaa maailmalla. Tutkimuksessa selvitetään, miten lämpöpumppuja voitaisiin käyttää teollisuuden prosessihöyryn ja kaukolämmön tuotannossa. Business Finlandin rahoittama kaksivuotinen tutkimushanke päättyy elokuussa 2024.

Nykyiset lämpöpumput ovat jo varsin tehokkaita, mutta markkinoilla ei vielä juurikaan ole suureen lämpötilan nousuun kykeneviä teollisia lämpöpumppuja. Uuden sukupolven kuumalämpöpumpuilla voidaan tulevaisuudessa korvata polttoon ja fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuvia lämmöntuotantomenetelmiä, mikä vähentäisi lämmöntuotannossa syntyvien kasvihuonepäästöjen määrää.

Tulevaisuuden kestäviä energia- ja kiertotalousratkaisuja tarjoavalle Nevelille hanke on tärkeä ja mielenkiintoinen, sillä uudet kuumalämpöpumput voivat parantaa merkittävästi energiatehokkuutta ja niiden avulla voidaan hyödyntää teollisuuden hukkalämpö aiempaa tehokkaammin.

Teollisessa tuotannossa syntyy paljon ylijäämälämpöä, jota ei hyödynnetä.

”Me Nevelillä lähdimme mukaan LUT-yliopiston hankkeeseen, koska olemme sitoutuneet edistämään vihreää siirtymää ja lämpöpumpputeknologian kehittyminen luo meille uusia mahdollisuuksia hyödyntää hukkalämpöä entistä tehokkaammin teollisuuden lämmitysratkaisuissa. Haluamme edistää lämpöpumppujärjestelmien integrointia  osaksi energiantuotantoa. Yhteistyössä yliopiston kanssa saamme myös päteviä energiaosaajia työmarkkinoille”, kertoo Esa Mörsky, Nevelin Head of Concept.

Lämpöpumppujen suosio on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Niillä on tärkeä rooli erityisesti kotitalouksien lämmöntuotannossa, mutta myös teollisuuden lämpöpumppuinvestoinnit ovat lisääntyneet.

Lämpöpumpputekniikka on sitä haastavampi toteuttaa, mitä korkeampaa lämpötilaa ja lämmön nousua vaaditaan.  Jotta uusi lämpöpumpputeknologia saadaan käyttöön, täytyy ensin tutkia tehokkaampia tapoja kerätä ja siirtää lämpöä. Hankkeessa tutkitaan myös koko lämpöpumppujärjestelmän integrointia ja optimointia osana laajempaa energiajärjestelmää. Tulevaisuudessa energiajärjestelmään tarvitaan entistäkin enemmän joustoa. Lämpöpumpuilla on merkittävä rooli lämpö-, sähkö- ja polttoainesektoreita yhdistävänä joustokomponenttina.

 

Esa Mörsky
Head of Concept
Nevel Oy