Siirry sisältöön

Neveliltä tuntuvasti lisää uusiutuvaa energiaa

20 Huhtikuuta, 2020
  • Lehdistötiedotteet ja uutiset

Teollisuudelle ja kunnille infrastruktuuriratkaisuja toimittava sekä kaukolämpöverkkoja operoiva Nevel on asettanut tavoitteeksi nostaa uusiutuvan energian osuuden 75 prosenttiin vuoden 2021 loppuun mennessä. Suomessa uusiutuvan energian lisäys leikkaa Nevelin sekä sen asiakkaina olevien kuntien, teollisuuslaitosten ja kotitalouksien hiilidioksidipäästöjä seuraavien kahden vuoden aikana noin 160 000 tonnia.

Uusiutuvan energian lisääminen on osa Nevelin päästövähennyspolkua ja tukee Suomen tavoitetta hiilineutraaliudesta. Tällä hetkellä uusiutuvan energian osuus Nevelin tuottamasta energiasta on noin 60 prosenttia. Nevelillä on Suomessa, Ruotsissa ja Virossa kaikkiaan yli 150 energiantuotantolaitosta ja 40 kaukolämpöverkkoa. Yhtiö tuottaa vuosittain yli 1,6 TWh energiaa, joka vastaa 90 000 kotitalouden lämmitystarvetta.

Paikalliset kiertotaloudet ja teollisuuden suljetut kierrot yhdistetään koneälyyn

Kuntien ja teollisuuden infrastruktuurilla on iso rooli ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Uusiutuvan energian kasvattaminen, päästöjen leikkaaminen ja energiahukan minimointi vaativat tehokasta keinovalikoimaa. Nevel yhdistää uudella tavalla paikallisia kiertotalouden ekosysteemejä, teollisuuden suljettuja kiertoja ja koneälyä.

”Nevel hyödyntää ainutlaatuisella tavalla automaatiota ja koneälyä energiantuotannossa ja materiaalivirtojen ohjauksessa. Paikallinen kiertotalous puolestaan tarkoittaa esimerkiksi lämmöntuotantoa teollisuuden sivutuotteista. Kuvaava esimerkki on Utajärvi, jossa hyödynnetään myllyn sivutuotteena syntyvät kauran kuoret kaukolämmön tuotantoon utajärveläisiin koteihin. Suljetun kierron teollisuuslaitoksissa energia- ja materiaalivirtoja taas hallitaan siten, että hukka eliminoidaan uudelleenkäyttämällä tai kierrättämällä. Luomme yhdessä asiakkaidemme kanssa tiekarttoja kohti hiilineutraalia tulevaisuutta”, sanoo Nevelin toimitusjohtaja Markus Hassinen.

Kaukolämpöverkoista älykkäitä alustoja

Kaukolämpöverkoista tulee digitalisaation myötä älykkäitä, mikä edesauttaa muun muassa teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä lämmöntuotannossa. Nevelin kaukolämpöverkot hyödyntävät jo nyt digitaalista käyttöalustaa, jolla maksimoidaan resurssitehokkuus. Nevel käyttää myös teollisuuden ylijäämälämpöä kaukolämmityksessä. Kaukolämpöverkoissa uusiutuvan energian lisääminen ja kiertotalous hyödyttävät samanaikaisesti suurta joukkoa asiakkaita kotitalouksista isoihin teollisuuskiinteistöihin.

Lisätietoja:
Markus Hassinen, toimitusjohtaja, Nevel, +358 40 159 0314
Hanna Viita, markkinointi ja viestintä, Nevel, +358 40 167 1755

Nevel on kehittyneitä infrastruktuuriratkaisuja tarjoava yhtiö, joka on sitoutunut viemään teollisuuden ja kuntien infrastruktuuriratkaisut uudelle tasolle. Nevel operoi yli 150:tä energiantuotantolaitosta ja hallinnoi yli 40:tä kaukolämpöverkkoa alan kehittyneimmän digitaalisen alustan avulla. Nevelin palveluksessa on 125 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Yhtiön liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa. Nevel on kokonaan Vapo-konsernin omistama.