Siirry sisältöön

Sivuvirtoja hyödyntävät kiertotalousratkaisut auttavat yrityksiä vähentämään päästöjä ja vauhdittamaan vihreää siirtymää

5 Joulukuuta, 2023
  • InfraTalks – näkökulmia infrastruktuuriin
Vastuullisuus on ollut yritysten agendalla jo pitkään, mutta yhä tiukkenevat päästörajoitukset sekä kuluttajien kasvavat vastuullisuusodotukset ovat luoneet kokonaan uudenlaisen toimintamallin, jossa kilpailukykyä rakennetaan kestävän kehityksen ja materiaalien kierrätyksen pohjalta. Vastuullisuudesta on tullut osa ydinliiketoimintaa.

Kun toimintaympäristö muuttuu, yritysten on luotava oma muutoskarttansa kohti puhdasta siirtymää. Kaikki syntyvä hukka pyritään hyödyntämään joko omassa tuotannossa tai raaka-aineeksi jollekin toiselle.

– Teollisuusyritykset etsivät yhä enemmän ratkaisuja jätteen minimoimiseksi. Sivuvirtoja hyödyntävät kiertotalousratkaisut auttavat yrityksiä vähentämään päästöjä ja parantamaan resurssitehokkuutta, sanoo Nevelin teollisuusliiketoiminnan johtaja Ville Koikkalainen.

Päästötöntä ja kilpailukykyistä energiaa

Nevelin kestävien energia- ja kiertotalousratkaisujen avulla yritykset voivat parantaa energiatehokkuutta ja löytää uusia tapoja hyödyntää hukkalämpöä ja prosesseissa syntyviä materiaalisivuvirtoja. Yrityksen omien jäte- ja materiaalivirtojen hyödyntäminen energiantuotannossa luo paikallista ja kustannustehokasta kiertotaloutta.

Tehokkaammat energiaratkaisut ja siirtymä pois fossiilisista polttoaineista vaativat yrityksiltä investointeja ja vahvaa asiantuntemusta. Investoinnit ovat usein suuria ja niiden takaisinmaksuaika on pitkä. Usein yritykset näkevät investointikustannukset keskeisenä esteenä siirtymässä hiilivapaaseen toimintaan.

Teollisuusyritysten kannattaa suunnitella ja toteuttaa energia- ja kiertotalousinvestoinnit osaavan kumppanin kanssa. Näin löydetään kustannustehokkaimmat ratkaisut tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Teollisuusyritysten kannattaa suunnitella ja toteuttaa energia- ja kiertotalousinvestoinnit osaavan kumppanin kanssa. Näin löydetään kustannustehokkaimmat ratkaisut tavoitteiden saavuttamiseksi, toteaa Koikkalainen.

Asiakaslähtöinen palvelumalli

Nevelin toimintapa perustuu yhteiskehittämiseen, jossa ratkaisut suunnitellaan aina asiakkaan lähtökohdista.

Toimintamalli mahdollistaa sekä olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntämisen että kokonaan uuden energiainfran rakentamisen. Molemmissa tapauksissa Nevel investoi asiakkaan puolesta, joten yritykset voivat vapauttaa pääomaa ydinliiketoimintaansa.

Kumppanina kehitämme asiakkaillemme heidän tarpeisiinsa parhaiten sopivat teknologiset ratkaisut, olipa kyse päästöjen tai kustannusten vähentämistä tai kiertotalouden edistämisestä.

”Kumppanina kehitämme asiakkaillemme heidän tarpeisiinsa parhaiten sopivat teknologiset ratkaisut, olipa kyse päästöjen tai kustannusten vähentämistä tai kiertotalouden edistämisestä”, Koikkalainen kertoo.

Digitalisaatiolla energia- ja resurssitehokkuutta

Alati muuttuva toimintaympäristö vaatii markkinamuutosten jatkuvaa havainnointia. Uusien teknologioiden hyödyntämisen lisäksi Nevel kehittää prosesseja laitoksen elinkaaren eri vaiheissa.

– Olemme panostaneet merkittävästi digitalisaatioon ja käytössämme on digitaalinen alusta, jonka avulla kehitämme teollisuuslaitoksen energiatehokkuutta ja hyödynnämme energiamarkkinoita mahdollisimman tehokkaasti.

– Emme siis ainoastaan auta rakentamaan uusia ratkaisuja, vaan panostamme toiminnan jatkuvaan tehostamiseen sekä uusien innovaatioiden käyttöönottoon huomioiden asiakkaan muuttuvat tarpeet, summaa Koikkalainen.