Siirry sisältöön

Teollisuus tarvitsee ohituskaistan sähköisten ratkaisujen toteuttamiseksi

25 Marraskuuta, 2021
  • InfraTalks – näkökulmia infrastruktuuriin

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii, että yhteiskunnat toimivat päästöttömällä sähköllä. Sähköistyminen mahdollistaa fossiilisista polttoaineista luopumista ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä myös teollisuudessa.

Teollisuuden sähköistyminen edellyttää, että sähkön hinta on kilpailukykyinen. Tällä hetkellä sähkön hinta kuitenkin rajoittaa sähköisten ratkaisujen käyttöönottoa teollisuudessa myös Suomessa.

Sähkön hinta on poikkeuksellisen korkealla. Nord Pool -sähköpörssissä sähkön keskihinta oli syyskuussa yli 89 euroa megawattitunnilta, kun vuosi sitten sama luku oli vajaa 38 euroa. Useat mediat ovat uutisoineet sähkön hinnan nousseen ennätystasoille, ja EU-komissio esitti lokakuun puolivälissä keinoja puuttua kohonneisiin energian hintoihin.

”Tarvitsemme yhteiset pelisäännöt sille, miten sähkönsiirtomaksut jyvitetään suomalaiselle teollisuudelle.”

Sähkön hintaa nostaa myös sähkönsiirron hinnoittelu. Sähkönsiirrossa teollisuuslaitos maksaa sekä verkkoon liittymisestä että sähkön siirrosta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että teollisuus maksaa liittymismaksussa tehon rakentamisesta aiheutuvat kustannukset ja siirtomaksuissa yhteisvastuullisesti myös muun kuin käyttämänsä infrastruktuurin ylläpidosta. Siirtomaksuissa on merkittäviä eroja Suomessa eri alueiden välillä. Korkeiden hintojen vuoksi palamiseen liittyvät ratkaisut säilynevät teollisuudessa pitkään etenkin pienillä paikkakunnilla.

Teollisuus tarvitseekin ohituskaistan sähköisten ratkaisujen toteuttamiseen. Hallituksen päätös teollisuuden sähköveron alentamisesta EU:n minimitasolle oli askel oikeaan suuntaan. Lisäksi tarvitsemme yhteiset pelisäännöt sille, miten sähkönsiirtomaksut jyvitetään suomalaiselle teollisuudelle. Sähkönsiirtomaksun tulisi olla kustannusperiaatteen mukainen, eli teollisuus maksaisi siirrossa siitä, mitä se käyttää. Tämä alentaisi siirtomaksua, jolloin sähköisten ratkaisujen toteuttamisesta tulisi teollisuudelle kannattavampaa.

Hintaohjauksella valtiot ohjaavat toimintaa haluamaansa suuntaan. Energian tuotannon hintaohjausmallin tulee olla selkeä ja tarjota näkymä tulevaisuuteen. Silloin yritykset uskaltavat tehdä kauaskantoisia investointeja puhtaampiin ratkaisuihin. Selkeä malli vähentää byrokratiaa, kun yritysten aika ei kulu monitulkintaisten päätösten ymmärtämiseen.

Esa Mörsky
Head of Energy Concept Development
Nevel