Skip to content

Industriella infrastrukturlösningar

Nästa nivå av infrastruktur för processindustrier

Anpassning till en marknad i förändring

Säkerhet och hög tillgänglighet är avgörande faktorer för dagens industriföretag, men det är även viktigt att förbättra hållbarheten och minimera koldioxidutsläppen. För att åstadkomma detta, och anpassa sig till den förändrade affärsmiljön, blir fabriker med slutna kretslopp och lösningar för cirkulär ekonomi allt viktigare. För industriföretag innebär detta användning av energi som är fri från koldioxidutsläpp, utnyttjande av sidoströmmar genom material- och värmeåtervinning och säkerställande av processoptimering och energieffektivitet genom digitaliserad verksamhet.

Fördelarna med transformerad affärsverksamhet

För att säkerställa er konkurrenskraft är det viktigt att agera nu, speciellt inom energi- och materialkrävande industrier. Typiska industrisegment där snabb transformation är avgörande är livsmedel och drycker, glas och metall, kemikalier och bioprodukter samt massa- och pappersindustrin. Med rätt arbetsmodell kommer ni att kunna fokusera på er kärnverksamhet och förbättra hållbarheten och konkurrenskraften, samtidigt som ni skapar effektivitet och transparens i er verksamhet.

Samskapande av cirkulär ekonomi genom en unik metod

Eftersom omställningen till hållbar produktion i affärsverksamheten är komplex, är det smart att skapa en skräddarsydd infrastrukturlösning tillsammans med en partner som kan göra investeringar för er räkning och skapa värde från dag ett. Genom att samarbeta med Nevel kan ni optimera era energi- och materialströmmar och uppnå ert företags mål för kostnadsbesparingar, driftseffektivitet och utsläppsminskningar.

Nevel har en omfattande kompetens, ett systematiskt arbetssätt och en förmåga att investera för våra kunders räkning. Genom vår metod säkerställer vi

  • transparens och flexibilitet i samarbetet med våra kunder,
  • ekonomiska skalfördelar och förbättrad miljöprestanda genom digitalisering, tillgänglighet till personal, och inköp av bränsle och andra energiströmmar,
  • ett partnerskap med en tydlig process med noggrant planerade faser för att leda omställningen.

Typiska industriella tillämpningar och tjänster för våra kunder

b meeting
Industriella tjänster och sidoströmmar anpassade efter era affärsbehov:

  • Energilösningar som ånga och värme, industriskalig kyla och värmeåtervinning,
  • Materialeffektiva lösningar som återvinning och utnyttjande av slam, havreskal, eller andra sidoströmmar,
  • Industriella vattenreningslösningar som demineraliserat vatten, återvinning av näringsämnen.

b meeting
Investerings- och teknikmodeller

 

Samskapande av en framtidssäker infrastruktur med våra kunder

Som en partner för avancerade industriella och kommunala infrastrukturlösningar stöder vi flera stora kunder med olika tjänster. Vårt mål är att hjälpa till att bygga lösningar som matchar våra kunders behov perfekt, och levererar värde från dag ett och långt in i framtiden.

”Den nya värmeanläggningen Fazer Lappeenranta har byggts i samarbete med Nevel. Anläggningen ger förbättrad energieffektivitet och möjliggör framtida hållbarhet för energiproduktion. Nevel ansvarar för driften av anläggningen.”
Jari Vahersalo, teknisk chef vid Fazer​

”Partnerskapet minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 1 850 ton per år, vilket motsvarar de årliga utsläppen från 1 200 bilar.”
Joakim Fagerudd, platschef vid Sandvik Coromant

”Vårt mål är att bli koldioxidneutrala till 2030 enligt AGCO Powers Green Factory-initiativ. Viktiga kriterier inkluderar tjänsternas tillförlitlighet och våra partners förmåga att hjälpa oss att uppnå dessa mål.”
Juha Tervala, vd för AGCO Power

Läs mer om våra referenser

Kontakta oss för mer information

Stefan Johnsson

Industrial business and Investments

+46 730 742 464

Fredrik Bjöörn, Nevel

Fredrik Bjöörn

Industrial business

Sweden

+46 70 248 36 43

André Svensson

Industrial business

Sweden

+46 738 21 33 38

Mike Lindén

Industrial business

Sweden

+46 706 683 017

Christian Englund

Industrial business

Sweden

+46 76 109 56 31

Timo Valkeinen

Timo Valkeinen

Head of Accounts, Industrial business

Sweden

+46 73 068 69 35