Skip to content

Industriella infrastrukturlösningar

Industriella infrastruktur- och biprocesslösningar anpassade efter dina affärsspecifika behov

Nevel är din partner för avancerade industriella och kommunala infrastrukturlösningar. Vårt löfte är nästa nivå av framtidssäker infrastruktur. Vi kan stödja våra kunder med lösningar för infrastruktur, hantering av industriella biprocesser och automatisering.

Vårt mål är att hjälpa dig att bygga en lösning som passar dina behov perfekt, och ger affärsnytta och värde från dag ett och långt in i framtiden.

Läs om våra referenskunder

Vårt erbjudande:

  • Energilösningar med ånga och värme, industriell kylning samt återvinning av värme
  • Biprocesslösningar och resurseffektivitet, exempelvis slamåtervinning och utnyttjande av industriella restprodukter såsom sågspån och recirkulerat trä
  • Industriella vattenreningslösningar såsom avvattning och återvinning av näringsämnen
Investerings- och teknologimodeller

En gemensam resa av skapande

Vi arbetar och lär oss tillsammans

Vår planeringsmodell steg-för-steg inkluderar forskning och finansieringsmodeller som stödjer din affärsplanering. Vi diskuterar gärna vilken lösning som skapar mest värde för din verksamhet.

Hur lyfter vi din infrastruktur till nästa nivå?

Vi bygger skräddarsydd, framtidssäker infrastruktur baserad på vår världsledande expertis inom digitalisering av energiproduktion, så att våra kunder kan bli vinnare i den 4:e industriella revolutionen.

Vi hjälper till att återanvända allt och skapar lokala ekosystem. Vi arbetar ihärdigt mot en koldioxidneutral framtid genom investeringar i förnybar energi, och genom att skapa hållbara övergångsplaner tillsammans med våra kunder.

Vi investerar och arbetar tillsammans med våra kunder för att skapa nytta i deras lokala samhällen.

Läs mer om industriell infrastruktur (engelska)

Gaining a competitive edge through increased resource efficiency
Digitalisation helps take utility infrastructure optimisation to the next level
A voyage of co-creation – working and learning together
The journey to future-proof industrial infrastructure (business white paper)

Läs mer om infrastruktur

Effektivisering av industriell infrastruktur genom förnybar energi och cirkularitet:
Läs artikeln

Kontakta oss för mer information

Peter Bäckström

Municipal infrastructure and production

Sweden

Teemu Klingberg

Industrial infrastructure

+358 50 317 1448

Ülo Stokkeby

Industrial & municipal infrastructure

Estonia

+372 514 5597