Skip to content

Industriella infrastrukturlösningar

Industriella infrastruktur- och biprocesslösningar anpassade efter dina affärsspecifika behov

Nevel är din partner för avancerade industriella och kommunala infrastrukturlösningar. Vårt löfte är nästa nivå av framtidssäker infrastruktur.

Nevel erbjuder avancerade industriella och kommunala infrastrukturlösningar. Vi kan stödja kunder med lösningar för infrastruktur, industriella biprocesser och automatisering.

Vårt tillvägagångssätt är en gemensam resa för skapande

Vi arbetar och lär oss tillsammans

Vår stegvisa planeringsmetod inkluderar forsknings- och finansieringsmodeller för att stödja din affärsplanering. Låt oss diskutera vilka delar som ger mest värde för ditt företag.

Läs mer om effektivisering av industriell infrastruktur genom förnybar energi och cirkularitet.

Vårt erbjudande omfattar

Industriella infrastruktur- och biprocesslösningar anpassade efter dina affärsspecifika behov:
  • Energilösningar såsom ånga och värme, kylning i industriell skala samt återvinning av värme
  • Biprocesslösningar och resurseffektivitet, såsom slamåtervinning och -användning, industriella restprodukter såsom havreskal
  • Industriella vattenreningslösningar såsom avvattning, återvinning av näringsämnen
Investerings- och teknologimodeller

 

Kontakta oss för mer information

Kenny Westlund

Industrial infrastructure

Sweden

+46 70 248 4085

Mika Hillu

Industrial infrastructure

Finland

+358 40 088 6913

Ülo Stokkeby

Industrial & municipal infrastructure

Estonia

+372 514 5597