Skip to content

Hållbarhetsrapport

Nevels hållbarhetsrapport

Nevels hållbarhetsrapport 2022 (PDF, Engelska)
Nevels hållbarhetsrapport 2021 (PDF, Engelska)

På Nevel är hållbarhet en viktig drivkraft för hela vår verksamhet. Vi anser att det förbättrar säkerheten och välbefinnandet samt skapar konkurrensfördelar för oss och våra intressenter. Vi har åtagit oss att skapa en grön omställning och en klimatpositiv framtid där människor, samhällen och företag kan blomstra. Vi driver denna förändring med vår hållbarhetsstrategi.

Vår hållbarhetsrapportering sker årligen med hänvisning till Global Reporting Initiative (GRI), som är det mest använda ramverket för ansvarsrapportering. Rapporteringen bygger på en väsentlighetsbedömning bland våra intressenter.

Thomas Luther, CEO, Nevel

Viktiga fokusområden för hållbarhet under 2022: att säkerställa energiförsörjningen under energikrisen, samt minska koldioxidutsläppen

Trots utmanande omständigheter minskade Nevels koldioxidutsläpp med 29 % jämfört med föregående år. Tillsammans med sina kunder fortsatte Nevel sina investeringar för att öka andelen förnybar energi, anskaffa ny teknik, optimera energianvändningen och bredda bränslemixen. År 2022 ökade andelen förnybar energi från 75 % till 80 %. Bland de viktigaste åtgärderna under året fanns en minskning av användningen av torv som bränsle, och förbättringar av den operativa effektiviteten. Under de senaste tre åren har Nevel minskat sina koldioxidutsläpp med 47 %.

Hanna Viita, Director, Sustainability