Skip to content

Hållbarhetsrapport

Nevels hållbarhetsrapport

Nevels hållbarhetsrapport 2021 (PDF, Engelska)

På Nevel är hållbarhet en viktig drivkraft för hela vår verksamhet. Vi anser att det förbättrar säkerheten och välbefinnandet samt skapar konkurrensfördelar för oss och våra intressenter. Vi har åtagit oss att skapa en grön omställning och en klimatpositiv framtid där människor, samhällen och företag kan blomstra. Vi driver denna förändring med vår hållbarhetsstrategi.

Vår hållbarhetsrapportering sker årligen med hänvisning till Global Reporting Initiative (GRI), som är det mest använda ramverket för ansvarsrapportering. Rapporteringen bygger på en väsentlighetsbedömning bland våra intressenter.

Thomas Luther, CEO, Nevel

År 2021 uppnådde Nevel en rekordstor minskning av koldioxidutsläppen, och en ökning av produktionen av förnybar energi till 75 %.

Enligt Nevels hållbarhetsrapport för 2021 minskade företaget koldioxidutsläppen i Scope 1 för såld energi med hela 35 %. Minskningen av utsläppen och ökningen av energieffektiviteten uppnåddes framför allt genom introduktion av ny teknik, optimering av bränsleanvändningen och investeringar i förnybar energi. Nevel genomförde till exempel ombyggnader av anläggningar för att fasa ut användningen av torv som bränsle i de finska städerna Forssa och Lieksa. Andelen förnybar energi i Nevels egen energiproduktion nådde företagets mål på 75 %.

Hanna Viita, Director, Sustainability
Pressinformation och kontaktinformation