Siirry sisältöön

Alustatalous näyttää voimansa - teollisuuden ja kuntien yhteistyö auttaa minimoimaan hävikin

Olemme jo oppineet, kuinka taksiyhtiö voi menestyä ilman, että se omistaa yhtäkään autoa. Tai kuinka majoitustoimintaa voidaan harjoittaa ilman, että omistaa asuinneliöitä. Alustatalouden voima on jo tunnustettu. Digitaaliset alustat yhdistävät ostajat ja myyjät jakamaan hyötyjä. Alustatalous tuo hyötyjä kuitenkin myös liiketoiminnan kehittämisen lisäksi. Yhteistyö voi tuoda suuria mahdollisuuksia myös ympäristön ja yhteiskunnan kannalta. Esimerkiksi, moderni alustatalous auttaa teollisuutta ja kuntia minimoimaan tuotannon hävikkiä ja hukkalämpöä resurssitehokkuutta edistämällä.

Nevel #InfraTalks blogit

Markus Hassinen
Toimitusjohtaja, Nevel Oy

Teollisuuden ja kuntien infrastruktuurin nostaminen uudelle tasolle

Tällä hetkellä sekä kuntiin että teollisuuteen kohdistuu merkittäviä työllisyys- ja kustannuspaineita. Investoinnit edistyksellisiin ja älykkäisiin infrastruktuuriratkaisuihin ovat elintärkeitä paikallisen yhteiskunnan elinvoiman kehittämiseksi: kilpailukykyinen teollisuus yhdessä toimivan kunnallisen infrastruktuurin kanssa mahdollistaa uudet työpaikat ja väestön kasvun.

Moderniin alustatalouteen pohjautuen ja älykkäiden infrastruktuuriratkaisujen avulla voidaan saada mittakaavaetuja. Energia-, tieto-, ja materiaalivirtoja, kuten lämpöä, jäähdytystä, lietteitä ja vaikka kaurankuoria tehokkaasti hyödyntämällä voidaan saavuttaa kustannussäästöjä ja päästövähennyksiä – molemmat oleellisia tekijöitä matkalla kohti hiilidioksidineutraalia tulevaisuutta. Eri osapuolten, kuten teollisuuden, kuntien ja kumppaneitten yhteistyöllä voidaan löytää soveltuvat ratkaisut ja toimivat investointimallit.

Yhteistyö luo positiivista kehitystä ympäristön kannalta. Resursseja ei kuluteta turhaan – ja hukka minimoidaan. Energia, materiaalivirrat ja informaatio kulkevat paikallisissa ekosysteemeissä hyödyntäen kaikkia osapuolia, koko yhteiskuntaa.

”Yhteistyö luo positiivista kehitystä ympäristön kannalta. Resursseja ei kuluteta turhaan – ja hukka minimoidaan. Energia, materiaalivirrat ja informaatio kulkevat paikallisissa ekosysteemeissä hyödyntäen kaikkia osapuolia, koko yhteiskuntaa. ”

Kaukolämpö modernina alustataloutena

Hienon esimerkin modernista alustataloudesta tarjoaa kaukolämpöjärjestelmämme. Kaukolämpöverkko mahdollistaa sekä energia-, että materiaalivirtojen monipuolisen hyödyntämisen. Kaukolämpöverkko toimii alustana teollisuuden ylijäämälämpöjen hyödyntämiselle, mutta myös energiantuotannon optimoinnin mahdollistavana lämpövarastona. Se toimii alustana teollisuuden sivuvirroille, kuten kauran kuorille tai sahanpuruille, joita voidaan käyttää joustavasti energiantuotannossa. Tämä usein tarkoittaa myös polttoaineen kuljetuksen vähenemistä, koska etäisyydet pienenevät. Kun jokaiselle kiinteistölle ei tarvitse rakentaa erillistä lämpöratkaisua, lämmöntuotannon muuttaminen uusiutuvaksi onnistuu mittakaavaetuja hyödyntäen. Sadat tai jopa tuhannet asukkaat ja kiinteistöt korjaavat hyödyt samanaikaisesti. Nevelillä uskomme, että kaukolämpö on kestävin ja asiakkaillemme vaivattomin alusta vastuulliselle ja luotettavalle lämmitykselle matkalla kohti hiilidioksineutraalia yhteiskuntaa.

Digitaalinen alusta yhdistää

Hyvä toimintamalli tuo teollisuuden ja kuntien asiantuntijat ja päättäjät yhteen luomaan ratkaisun, joka on järkevä sekä yhteiskunnan että kestävän kehityksen kannalta. Se tuo hyötyjä joka vaiheessa. Oma lähestymistapamme nojaa huipputason asiantuntijoidemme osaamisen lisäksi kehittämäämme ainutlaatuiseen, energiatoimialan johtavaan digitaaliseen käyttöalustaan. Toimintojemme merkittävä laajuus Suomessa, Ruotsissa ja Virossa on mahdollistanut meille ainutlaatuisen digitalisaatiota hyödyntävän toimintamallin luomisen. Tämä toimintamalli mahdollistaa valtavan datamäärän jalostamisen informaatioksi energia- ja materiaalivirtojen optimointiin. Datan pohjalta tuotamme koneoppimista hyödyntäen energiaa älykkäämmin, skaalaetuja hyödyntäen.

Tällaisen alustatalouden mallin pohjalta voimme yhdessä lähteä luomaan paikallisia kiertotalouksia.

Kirjoittajasta

Markus Hassinen on Nevel Oy:n toimitusjohtaja. Markuksella on 20 vuoden kansainvälinen kokemus energia-alan eri liiketoiminta-alueilta. Markuksen intohimona on johtamisen kehittäminen organisaatioiden, asiakkaiden ja omistajien paremman palvelun mahdollistamiseksi.

Voit lukea lisää Nevelin yhteistyöesimerkeistä:

Fazer

Transformaatiopolku kohti hiilineutraaliutta

Fazerin Lappeenrannan makeistehdas kuluttaa yli 40 GWh höyryenergiaa vuodessa – yhtä paljon kuin 2 500 suurikokoista asuntoa. Nevelin rakentaman uuden lämpö- ja höyrylaitoksen kattiloiden kokonaisteho on 16 MW. Suunnittelun ja rakentamisen lisäksi Nevel vastaa myös laitoksen operoinnista. Fazerin ei pitkäaikaisena asiakkaana tarvitse tehdä muuta kuin ostaa tarvitsemansa energia laitokselta.

Lue lisää

Sandvik Coromant

Hukkalämmön talteenotto ja vihreä lämpö

Gimon-tehdas on maailman suurin työstökoneiden ja työkalujen tuotantotehdas. Tuotteita käytetään koneistusalalla esimerkiksi metallin porauksessa, jyrsinnässä, sorvauksessa ja hionnassa. Vuonna 2017 lanseerattiin kestävän kehityksen aloite ”Grön Fabrik” (Vihreä tehdas) ja kehitettiin itsearviointityökalu. Tavoitteena on saada selkeä käsitys siitä, miten kestävää tehtaan tämänhetkinen toiminta on, ja laatia tämän jälkeen toimintasuunnitelma ja kehittyä sen avulla entisestään.

Lue lisää